สดจาก สัมมนา Knowledge Engineering Technology Forum ครั้งที่ 1 (ต่อ)

อาจารย์หมอวิจารณ์กล่าว (โดยไม่การันตีความถูกต้องแต่การันตีความครบถ้วน) ว่า

- ฝ่ายผู้พัฒนาเทคโนโลยีต้องพัฒนาระบบให้รวมเป็นเนื้อเดียวกับผู้ใช้

- การสร้าง value (คุณค่าและมูลค่า) จากสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีคุณค่าไม่เห็นประโยชน์ชัดเจน (Value creation)

- ต้องไม่เกิด divide ขึ้นในสังคม ต้องให้เกิด synergy ระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อใช้ได้อย่าง seamless ในภาคประชาชน

- เปิดเพื่อปล่อยออกและเปิดเพื่อรับ แต่ทักษะที่ฝึกมาเป็นทักษะในการปิดมากกว่า

- ฟังในส่ิงที่เรามักจะไม่ได้ยิน เพราะไม่ตรงกับความเชื่อของเรา แต่ต้องฟังและลองกลับไปใช้ในบริบทของเรา

- Team learning เรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติ ต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

- ADS กลุ่มขาดสมาธิในผู้ใหญ่ สะดุดทางความคิดอยู่ตลอด การฟังคนอื่นได้อย่างลึก คือ การฟังหัวใจซึ่งกันและกัน เป็นการสื่อที่มากกว่าถ้อยคำและตัวหนังสือ และเป็น positive communication เรียกว่า Appreciative inquiries ทำให้คนฝ่ายรับรับได้มากยิ่งขึ้น

- ต้องใช้ ​Social (Inter- and intra-personal) software เพื่อใช้ความรู้ที่มีอยู่

- แนะนำหนังสือ Social Intelligence ว่าด้วยเรื่อง Social technology โดย Dr. Goldman

- การ capture knowledge มาและตีความได้ลึก เรียกว่า การเรียนรู้

- ผู้ที่สอนจะเรียนรู้ได้มากที่สุด เพราะฉะนั้น การถ่ายทอดความรู้ของตนออกไปจะเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ลองลงมาคือ การนำไปปฏิบัติ

- KBS เป็น very multiple context

- พัฒนาระบบไปด้วยกันกับผู้ใช้ เพื่อลด digital divide

- เข้าไป engineer ในหลายส่วน เช่น บรรยากาศ ความสัมพันธ์ วัฒนธรรม contact BBL(Brain-based learning) Brain rewiring

- ข้อเท็จจริงสามข้อ 1)สมองกำหนดพฤติกรรม 2)พฤติกรรมมนุษย์เปลี่ยนการ wiring ของสมองบางส่วน เพราะฉะนั้น ถ้าเราทำดี สมองก็จะดี 3)ความคิดเปลี่ยนสมอง

- เราต้องการเสมอภาค ให้โอกาสทุกคนเป็นผู้สื่อสาระและรับสาระ คือ Media 2.0

- Multimedia - น่าใช้ Camfrog เพื่อการคุยกันเรื่องดีๆ

- KET เพื่อ ศก.พอเพียง

- Pilot project ที่น่าทำ คือ กิจกรรมแผนแม่บทชุมชน 2,000 ตำบล เพื่อให้เกิดกระบวนการ KM สำคัญคือ = ชาวบ้าน

- กิจกรรม ศตจ. Area-based development projects เพื่อชีวิตที่พอเพียงการพัฒนาที่ยั่งยืน มี IT ใดเข้าไปช่วยได้บ้าง

- เกิด virtual community/ learning community

- Joy & Learn = Loy

- Play & Learn =  Plearn

- ทำให้เกิดสภาพการเรียนรู้อย่างสนุก =  Knowledge based society (KSB)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทำบ้านให้เป็นวัด

คำสำคัญ (Tags)#knowledge engineering technology

หมายเลขบันทึก: 80239, เขียน: 23 Feb 2007 @ 13:58 (), แก้ไข: 17 Aug 2013 @ 10:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
  • ตามมาบอกว่าชอบ
  • Knowledge based society (KSB)
  • ตอนนนี้เครื่องมือใหม่ใน gotoknow ออกมาให้ใช้อีกแล้ว ขอบคุณมากครับที่มีเรื่องสนุกๆๆให้ทำ
  • ตอนนี้กำลังทำ Knowledge Management English Camp ( KMEC) อยู่ครับ
  • ขอรายงานข่าวว่า gotoknow ที่ ภาคอีสานใช้ได้ดีมากครับ
  • ขอบคุณมากครับผม

ขอบคุณดร. จันทวรรณสำหรับการถ่ายทอดสดครับ

วันนี้ไปเองไม่ได้ แต่ส่งสายสืบไปร่วมด้วยแล้วครับ

นเรศ 

ขอบคุณอาจารย์ค่ะสำหรับข้อสรุปจากงานสัมมนาค่ะ  เป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่านำไปคิดและประยุกต์ใช้ต่อ

Dr. Goldman  เป็นคนที่เก่งมากค่ะ เคยอ่านหนังสือ Emotional Intelligence ของเขา  รู้สึกเขาเป็นคนแรก ๆ ที่พูดถึง Emotional Intelligence อย่างลึกซึ้งโดยอ้างอิงถึงหลักการและผลการทดลอง  ถ้ามีเวลาว่าง จะลองอ่าน Social Intelligence ดูค่ะ คิดว่าสังคมไทยต้องการ Social Intelligence มากค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้้ซึ่งมีปัญหาความขัดแย้งอย่างรุนแรง

supat
IP: xxx.108.204.140
เขียนเมื่อ 

I present self sufficient and sustainable e-University System at PSU last year.

 

I will present the continuous paper on May 25

in genetics 15th national meeting at Thaksin Univ.

 

supat

http://supat.eu.org/