<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">สืบเนื่องจากบันทึกนี้  พ่อครูบาสุทธินันท์และชาว blogger นัดวันพบกันโดยมีผู้สมัครแล้วดังนี้คือ </p><p>  1. ศ. ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ประธานคณะทำงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เอเปก   </p><p> 2 . คุณ เจริญวิทย์ เสน่ห์หา สำนักนโยบายและแผน สำนักปลัดกระทรวงเกษตร  </p><p> 3. ชาวบล็อกที่รับบัตรคิวไปแล้ว  </p><p>  3.1 อ. ลูกหว้า ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก   </p><p>  3.2 อ. paew ม.ขอนแก่น    </p><p>  3.3 อ.ขจิต ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน   </p><p>  3.4 ดร.วนิดา กำเนิดเพช็ร กรมปศุสัตว์   </p><p>  3.5 คุณสมพิศ ไม้เรียง กรมวิชาการเกษตร   </p><p>  3.6 ท่านอาจารย์หมอ JJ. ม.ขอนแก่น   </p><p>  3.7 อ.จันทรรัตน์ เชียงใหม่   </p><p> 3.8 พี่หนิง ม. มหาสารคาม </p><p>  3.9   พี่รัตติยา และคนที่รู้ใจ จาก หาดใหญ่ สงขลา  </p><p>  3.10 น้องบีเวอร์ จาก ม. นเรศวร  </p><p>  3.11 อ.ราณี    ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก </p><p>  3.12 คุณดอกแก้ว จังหวัดสุรันทร์</p><p> 3.13 ครูเสือ โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม มหาสารคาม</p><p> 3.14 อาจารย์ Beeman มหาวิทยาลัยนเรศวร</p><p> 3.15 อาจารย์ภูคา 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร</p><p>  3.16 รอท่านสมัครครับ…       </p><p> พ่อครูบาสุทธินันท์ชี้แจงดังนี้ </p><ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">วันดีเดย์ 5-6-7 เมษายน ชาวใต้บุกแน่ครับ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: blue; tab-stops: list 36.0pt">ผมเคลียงาน เขียนเส้นใต้ไว้แล้วว่า วันพบญาติ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: blue; tab-stops: list 36.0pt">ดังนั้นมิตรสหายภาคอื่นถ้าว่างตรงกันก็ร่วมได้ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: blue; tab-stops: list 36.0pt">เพียงแต่จะขอจำนวนที่แน่นนอนว่ามากี่ท่าน </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: blue; tab-stops: list 36.0pt">จะได้ออกแบบรับรอง รับลูกถูก </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: blue; tab-stops: list 36.0pt">เนื่องจากมาอยู่ด้วยกันหลายวัน </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: blue; tab-stops: list 36.0pt">กิจกรรมอาหาร มื้อนี้ภาคไหนจะโชว์เสน่ห์ปลายจวัก </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: blue; tab-stops: list 36.0pt">สมมุติว่า ภาคใต้โชว์ ภาคอื่นจะเป็นลูกมือ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: blue; tab-stops: list 36.0pt">มื้อไหนที่ไม่มีคนแสดงฝีมือ ผมแสดงเอง </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: blue; tab-stops: list 36.0pt">นอกจากเรื่องอาหารแล้ว </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">การเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกัน </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">มาคิดว่าเราจะทำอะไรกันได้บ้าง ประเด็นอยู่ตรงไหน จะทำหน้าที่2 ได้อย่างไร </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ยังไม่ได้เช็คว่า ท้องฟ้าเป็นอย่างไร </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ถ้าเดือนไม่มืด ดาวไม่มาก จะจัดมโหรีพื้นบ้านของแท้ให้ฟัง เป็นเพลงเขมรทำนองซึ้งๆ ดีไหมครับ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">จะจัดแบบสบายๆ นั่งๆนอนๆคุยกัน เพราะอากาศร้อน ชิมน้ำสมุนไพร เรื่องคลายเครียด เรื่องจิปาถะ คุยหมด เท่าที่จะทำได้ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">เป็นการหารูปแบบและบทบาทชาวบล็อกอีกรูปแบบหนึ่ง </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">เพิ่มขึ้นจากการประชุม การคุยกันทางบล็อก การเล่นเกมส์ ต่างๆ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">แต่คราวนี้พิเศษ ตรงมาอยู่ต่อหน้าต่อตากัน </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ผมคิดว่ามันเป็นอีกก้าวหนึ่ง ที่ ขยับก้าว อีก1 ขั้น </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">วันนี้ผมลงไปเยี่ยมการประชุมโครงการวิจัยที่สารคาม เลยไม่ทราบว่าบล็อกเป็นอะไร แต่พอมาเปิดดู ก็เห็นรูปแบบใหม่ๆ ให้เรียนรู้และทำตาม และก็มาเจอเรื่องที่อาจารย์หารือมาพอดี </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ก็มานั่งตอบด้วยความคิดถึง ดีใจ ที่จะเกิดอะไรใหม่ๆในวงการบล็อกของเราครับ</li></ul><p></p><p> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center">การมีร่างกำหนดการดังนี้</p><p> ขอให้ช่วยกันคิดว่า ถ้าชาวบล็อกมาพบกัน วิธีการน่าจะเป็นอย่างไร  </p><p></p><p> 1 ให้เล่าประสบการณ์ การสอน เป็นวิทยากร จัดเสวนา ประสานงาน การมีส่วนร่วม</p><p> 2 สะท้อนคิด อยากแก้ไขบริบทวิทยาการอย่างไร</p><p> 3 ระบบสานสนเทศของงานนี้ </p><p> 4 วิทยากรทางสื่อ ICT </p><p>  5 อิ่นๆ</p><p></p><p>                       -ร่าง- กำหนดการวันที่ 1  </p><p>  12.00 น. จอมยุทธ์ทุกสำนักเดินทางมาถึง  </p><p>  12-13.00 น. รับประทานอาหาร </p><p>  13.30-16.00 น. จับเข่าคุยกัน   </p><ul style="margin-top: 0cm"><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">ชมสื่อ เรื่อง..ทำไมถึงมีวันนี้? </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">ใคร ทำอะไร ชอบมุมไหนของKM. </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">เล่าประสบการณ์ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จะทำให้KM.มีชีวิตได้อย่างไร </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">สรุป สิ่งที่สกัดจากวลีที่คุยกัน</li></ul>   16.00-19.00 น. ชมกิจกรรมในมหาชีวาลัย <ul style="margin-top: 0cm"><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">แบ่งกลุ่ม ประกอบอาหาร</li></ul><p>   19.00-20.30 น. รับประทานอาหาร แล้วชมฝีมือกันเอง </p><p>   21.00-23.00 น. รายการชวนยิ้ม ชวนคุย   </p><p>   23.30 น. นอนฝันหวาน  </p><p>                                         วันที่ 2   </p><p>  05.00 น. นอนฟังไก่ขัน  </p><p>   06.00 น. ตื่น ทำธุระส่วนตัว  </p><p>   06.30 น. เดินทักทายสายลมและแสงแดดอุ่น </p><p>   08.00 น. รับประทานอาหารเช้า </p><ul style="margin-top: 0cm"><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">ท่านที่ยังข้องใจ แสดงฝีมือได้อีกรอบหนึ่ง</li></ul><p>   08.30 น. เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านเม็กดำ </p><p></p><ul style="margin-top: 0cm"><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">พบปะเด็ก ชมการเรียนการสอนแบบKM.เพื่อชีวิต </li></ul><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal"></p><ul style="margin-top: 0cm"><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">พบปะคณะครู เล่าความฝันว่าจะทำโรงเรียนให้หลุดพ้นจากห้องทรมานใจเด็กได้อย่างไร</li></ul><p>  12.00 น. รับประทานอาหารที่โรงเรียน </p><ul style="margin-top: 0cm"><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">ถ้าข้องใจฝีมือ ยินดีให้ลองแสดงทำอาหารได้อีกครั้งสุดท้าย</li></ul><p>   13.30 น. แยกย้ายเดินทางกลับ     </p><p>       (ร่างกำหนดการอาจเพิ่มเป็น 3 วันได้ กรุณาอย่าสงสัย ยิ้ม ยิ้ม) </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">  </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">  นี่คือ-ร่าง- มาให้พิจารณา ปรับแก้ ให้เหมาะเจาะแก่ใจทุกท่าน ช่วยจูนใจให้ตรงกันได้แล้วละครับ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p align="justify">  ใครสามารถมาในวันที่ 5-6-7 เมษายน    บ้างครับ  กรุณาแจ้งผู้เขียนหรือท่านครูบาสุทธินันท์ด้วยครับผม….ขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้าครับ</p>