วันดีเดย์ 5-6-7 เมษายน 2550 ชาวใต้บุกแน่ครับ

การร่วมกิจกรรมที่มหาชีวาลัยอีสาน บ้านครูบาสุทธินันท์

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">สืบเนื่องจากบันทึกนี้  พ่อครูบาสุทธินันท์และชาว blogger นัดวันพบกันโดยมีผู้สมัครแล้วดังนี้คือ </p><p>  1. ศ. ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ประธานคณะทำงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เอเปก   </p><p> 2 . คุณ เจริญวิทย์ เสน่ห์หา สำนักนโยบายและแผน สำนักปลัดกระทรวงเกษตร  </p><p> 3. ชาวบล็อกที่รับบัตรคิวไปแล้ว  </p><p>  3.1 อ. ลูกหว้า ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก   </p><p>  3.2 อ. paew ม.ขอนแก่น    </p><p>  3.3 อ.ขจิต ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน   </p><p>  3.4 ดร.วนิดา กำเนิดเพช็ร กรมปศุสัตว์   </p><p>  3.5 คุณสมพิศ ไม้เรียง กรมวิชาการเกษตร   </p><p>  3.6 ท่านอาจารย์หมอ JJ. ม.ขอนแก่น   </p><p>  3.7 อ.จันทรรัตน์ เชียงใหม่   </p><p> 3.8 พี่หนิง ม. มหาสารคาม </p><p>  3.9   พี่รัตติยา และคนที่รู้ใจ จาก หาดใหญ่ สงขลา  </p><p>  3.10 น้องบีเวอร์ จาก ม. นเรศวร  </p><p>  3.11 อ.ราณี    ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก </p><p>  3.12 คุณดอกแก้ว จังหวัดสุรันทร์</p><p> 3.13 ครูเสือ โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม มหาสารคาม</p><p> 3.14 อาจารย์ Beeman มหาวิทยาลัยนเรศวร</p><p> 3.15 อาจารย์ภูคา 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร</p><p>  3.16 รอท่านสมัครครับ…       </p><p> พ่อครูบาสุทธินันท์ชี้แจงดังนี้ </p><ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">วันดีเดย์ 5-6-7 เมษายน ชาวใต้บุกแน่ครับ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: blue; tab-stops: list 36.0pt">ผมเคลียงาน เขียนเส้นใต้ไว้แล้วว่า วันพบญาติ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: blue; tab-stops: list 36.0pt">ดังนั้นมิตรสหายภาคอื่นถ้าว่างตรงกันก็ร่วมได้ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: blue; tab-stops: list 36.0pt">เพียงแต่จะขอจำนวนที่แน่นนอนว่ามากี่ท่าน </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: blue; tab-stops: list 36.0pt">จะได้ออกแบบรับรอง รับลูกถูก </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: blue; tab-stops: list 36.0pt">เนื่องจากมาอยู่ด้วยกันหลายวัน </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: blue; tab-stops: list 36.0pt">กิจกรรมอาหาร มื้อนี้ภาคไหนจะโชว์เสน่ห์ปลายจวัก </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: blue; tab-stops: list 36.0pt">สมมุติว่า ภาคใต้โชว์ ภาคอื่นจะเป็นลูกมือ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: blue; tab-stops: list 36.0pt">มื้อไหนที่ไม่มีคนแสดงฝีมือ ผมแสดงเอง </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: blue; tab-stops: list 36.0pt">นอกจากเรื่องอาหารแล้ว </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">การเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกัน </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">มาคิดว่าเราจะทำอะไรกันได้บ้าง ประเด็นอยู่ตรงไหน จะทำหน้าที่2 ได้อย่างไร </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ยังไม่ได้เช็คว่า ท้องฟ้าเป็นอย่างไร </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ถ้าเดือนไม่มืด ดาวไม่มาก จะจัดมโหรีพื้นบ้านของแท้ให้ฟัง เป็นเพลงเขมรทำนองซึ้งๆ ดีไหมครับ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">จะจัดแบบสบายๆ นั่งๆนอนๆคุยกัน เพราะอากาศร้อน ชิมน้ำสมุนไพร เรื่องคลายเครียด เรื่องจิปาถะ คุยหมด เท่าที่จะทำได้ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">เป็นการหารูปแบบและบทบาทชาวบล็อกอีกรูปแบบหนึ่ง </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">เพิ่มขึ้นจากการประชุม การคุยกันทางบล็อก การเล่นเกมส์ ต่างๆ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">แต่คราวนี้พิเศษ ตรงมาอยู่ต่อหน้าต่อตากัน </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ผมคิดว่ามันเป็นอีกก้าวหนึ่ง ที่ ขยับก้าว อีก1 ขั้น </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">วันนี้ผมลงไปเยี่ยมการประชุมโครงการวิจัยที่สารคาม เลยไม่ทราบว่าบล็อกเป็นอะไร แต่พอมาเปิดดู ก็เห็นรูปแบบใหม่ๆ ให้เรียนรู้และทำตาม และก็มาเจอเรื่องที่อาจารย์หารือมาพอดี </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ก็มานั่งตอบด้วยความคิดถึง ดีใจ ที่จะเกิดอะไรใหม่ๆในวงการบล็อกของเราครับ</li></ul><p></p><p> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center">การมีร่างกำหนดการดังนี้</p><p> ขอให้ช่วยกันคิดว่า ถ้าชาวบล็อกมาพบกัน วิธีการน่าจะเป็นอย่างไร  </p><p></p><p> 1 ให้เล่าประสบการณ์ การสอน เป็นวิทยากร จัดเสวนา ประสานงาน การมีส่วนร่วม</p><p> 2 สะท้อนคิด อยากแก้ไขบริบทวิทยาการอย่างไร</p><p> 3 ระบบสานสนเทศของงานนี้ </p><p> 4 วิทยากรทางสื่อ ICT </p><p>  5 อิ่นๆ</p><p></p><p>                       -ร่าง- กำหนดการวันที่ 1  </p><p>  12.00 น. จอมยุทธ์ทุกสำนักเดินทางมาถึง  </p><p>  12-13.00 น. รับประทานอาหาร </p><p>  13.30-16.00 น. จับเข่าคุยกัน   </p><ul style="margin-top: 0cm"><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">ชมสื่อ เรื่อง..ทำไมถึงมีวันนี้? </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">ใคร ทำอะไร ชอบมุมไหนของKM. </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">เล่าประสบการณ์ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จะทำให้KM.มีชีวิตได้อย่างไร </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">สรุป สิ่งที่สกัดจากวลีที่คุยกัน</li></ul>   16.00-19.00 น. ชมกิจกรรมในมหาชีวาลัย <ul style="margin-top: 0cm"><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">แบ่งกลุ่ม ประกอบอาหาร</li></ul><p>   19.00-20.30 น. รับประทานอาหาร แล้วชมฝีมือกันเอง </p><p>   21.00-23.00 น. รายการชวนยิ้ม ชวนคุย   </p><p>   23.30 น. นอนฝันหวาน  </p><p>                                         วันที่ 2   </p><p>  05.00 น. นอนฟังไก่ขัน  </p><p>   06.00 น. ตื่น ทำธุระส่วนตัว  </p><p>   06.30 น. เดินทักทายสายลมและแสงแดดอุ่น </p><p>   08.00 น. รับประทานอาหารเช้า </p><ul style="margin-top: 0cm"><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">ท่านที่ยังข้องใจ แสดงฝีมือได้อีกรอบหนึ่ง</li></ul><p>   08.30 น. เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านเม็กดำ </p><p></p><ul style="margin-top: 0cm"><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">พบปะเด็ก ชมการเรียนการสอนแบบKM.เพื่อชีวิต </li></ul><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal"></p><ul style="margin-top: 0cm"><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">พบปะคณะครู เล่าความฝันว่าจะทำโรงเรียนให้หลุดพ้นจากห้องทรมานใจเด็กได้อย่างไร</li></ul><p>  12.00 น. รับประทานอาหารที่โรงเรียน </p><ul style="margin-top: 0cm"><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: red; tab-stops: list 36.0pt">ถ้าข้องใจฝีมือ ยินดีให้ลองแสดงทำอาหารได้อีกครั้งสุดท้าย</li></ul><p>   13.30 น. แยกย้ายเดินทางกลับ     </p><p>       (ร่างกำหนดการอาจเพิ่มเป็น 3 วันได้ กรุณาอย่าสงสัย ยิ้ม ยิ้ม) </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">  </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">  นี่คือ-ร่าง- มาให้พิจารณา ปรับแก้ ให้เหมาะเจาะแก่ใจทุกท่าน ช่วยจูนใจให้ตรงกันได้แล้วละครับ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p align="justify">  ใครสามารถมาในวันที่ 5-6-7 เมษายน    บ้างครับ  กรุณาแจ้งผู้เขียนหรือท่านครูบาสุทธินันท์ด้วยครับผม….ขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้าครับ</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blog

คำสำคัญ (Tags)#ขจิต#ครูบาสุทธินันท์#ชุมชนนักศึกษาปริญญาเอก#มหาชีวาลัยอีสาน#นัดพบ bloggers

หมายเลขบันทึก: 80152, เขียน: 23 Feb 2007 @ 00:13 (), แก้ไข: 24 Nov 2013 @ 21:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 65, อ่าน: คลิก


ความเห็น (65)

คุณครูขจิต ค่ะ

       พี่เดินทางโดยรถไฟ ของเย็นวันที่ 4  ถึงกรุงเทพฯ คงจะสาย ๆ เกือบ สิบโมง ของวันที่ 5  แล้วเหมารถตู้จาก กทม. ไปบ้านครูบาฯ ซึ่งจนถึงตอนนี้ พี่ไม่ทราบว่า จะใช้เวลากี่ชั่วโมง ถึงจะถึงบ้านครูบาฯ

       วางแผนไว้คร่าว ๆ ว่า คงจะนอนบ้านครูบาฯ วันที่ 5 และ 6  แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ วันที่ 7 ตามจังหวะเวลาที่เหมาะสม  คงจะนอนค้าง กรุงเทพฯ สักคืน แล้วรุ่งขึ้น คงบินกลับหาดใหญ่ค่ะ

        รบกวนคุณครูขจิต จัดกำหนดการ ให้ชาวใต้ได้ร่วมแจมกิจกรรมได้ด้วยนะคะ

        เรามาไกลคะ และไม่อยากพลาดแม้สักวินาทีเลยค่ะ

        นะ นะ นึกเสียว่า สงสาร นะนะ

     

 • ปลื้มใจอย่างเป็นที่สุดครับอาจารย์
 • ไปแน่แต่ต้องขอแม่ก่อน (แล้วจะรีบแจ้งโดยเร็วครับ)
 • ใจผมแล้วอยากไปครับ อาจมีรายการ "หนีแม่ไปมหาชีวาลัย"
 • แล้วจะรีบแจ้งให้ทราบครับ
 • ขอบคุณอาจารย์มากครับ

ถ้าวันที่ 1  หมายถึง วันที่ 6 เมษา และวันที่ 2 หมายถึง วันที่ 7 เมษา ก็คงดีนะคะ

       ส่วนวันที่ 5 นั้น ถือว่า ชาวใต้ไปพักผ่อนอริยาบท ก่อนท่านอื่น ๆ เพราะเราคงจะไปถึง เกือบค่ำ ได้รึเปล่าค่ะ

       

น้องชาย

พี่อาสาเป็นพี่เลี้ยงเด็กซะแล้ว  เพราะน้องฟ้า น้องฟาง น้องปลา น้องแปม คงต้องการพี่เลี้ยงค่ะ  อิอิอิ (เสียเด็กก็คราวนี้)

ยังไม่ได้ตอบคำถามเรื่องเวลาเดินทางจากกรุงเทพถึงบุรีรัมย์ กี่ชั่วโมง

โอ้โห 5-6-7 เอาไงดีหว่า ขอทบทวนตารางงานก่อนคับ อ.ขจิต ผมไม่มีอะไรแน่นอนเลย อยากไปจัง
หว้ากะจะมารถตู้ค่ะ ตอนนี้ตารางออกพื้นที่เดือนเม.ย.ยังไม่มี หว้าจะทำเรื่องลาพักร้อนไว้ก่อนค่ะ 5-7 เม.ย. น่าจะออกเช้ามืดวันที่ 5 เม.ย.ได้ ต้องรีบเคลียร์งานก่อนค่ะ
 • ขอโทษครับกำลังช่วยพ่อแก้ไขข้อมูล
 • จากกรุงเทพฯไปบุรีรัมย์ไม่เกิน 5 ชั่วโมงครับ
 • ขอไปแก้ไขบันทึกพ่อก่อนเดี๋ยวมากครับ
 • พ่อหาเครื่องมือไม่พบ
 • กลับมาแล้วครับ
 • แต่ งงว่าพ่อหายไป
 • ขอบคุณพี่รัตติยามากครับได้เลยครับผม
 • ขอบคุณน้องบีเวอร์ครับ
 • รีบมาแจ้งนะครับ
 • ขอบคุณพี่สมพร ห้ามพลาดนะครับ
 • น้องหมู อนุญาตให้พาหวานใจพยาบาลมาได้ครับ
 • ขอบคุณน้องหว้ามาก คาดว่าจะว่างไหมครับ

ลูกหว้าขา

6  - 7 วันหยุดค่ะ

ไม่ต้องลา  หรือพ่อครูจะทำเรื่องให้พวกเราไปราชการดีค่ะ 5555

อยากเสนอให้วันที่ 5  เป็นวันที่ 0 สำหรับคนที่มาจากที่ไกล ๆ จะได้มีเวลาพักผ่อนจากการเดินทาง

วันที่ 6  เป็นวันที่ 1 ของการทำกิจกรรม

วันที่ 7  เป็นวันที่ 2  ของการทำกิจกรรม

เดินทางกลับ บ่าย แก่ ๆ ของวันที่ 7 ดีไหมค่ะ

 ขอหารือค่ะ

 

อ้าว..อายจังไม่รู้วันรู้คืนเลยเรา วันที่ 5 ต้องลา วันที่ 6 วันหยุด วันเสาร์ที่ 7 เม.ย.มีสอน งั้นงดให้เด็กเที่ยวไปเลย...เพราะถึงยังไงเขาก็โดดอยู่แล้ว อย่าเปลี่ยนอีกนะคะ
 •  6 วันจักรกรีครับ
 • วันที่ 7 วันเสาร์ ยิ้ม ยิ้ม
 • มาขำๆๆน้องหว้า
 • พี่รัตติยาครับ
 • ทำตามนี้นะครับ
 • ให้วันที่ 5  เป็นวันที่ 0 สำหรับคนที่มาจากที่ไกล ๆ จะได้มีเวลาพักผ่อนจากการเดินทาง

  วันที่ 6  เป็นวันที่ 1 ของการทำกิจกรรม

  วันที่ 7  เป็นวันที่ 2  ของการทำกิจกรรม

paew
เขียนเมื่อ 
ล็อคเวลาไว้แล้วค่ะ 5-7 เมย. จะแจ้ง อ.JJ ชวนคุณน้องและ อ.ประจักษ์ ไปด้วยค่ะ.....จะ confirm อีกครั้งอาทิตย์หน้านะค่ะ.....ขอบคุณค่ะ
อย่ามาขำเค้านะ ก็คนมันเหนื่อยนี่นา...จะหลับคาคอมฯอยู่แล้ว แต่ก็กลัวตกข่าว ยังไงก็จะไปให้ได้ค่ะ สัญญากาสะลอง...กาสะลอง(ปีบ) เป็นต้นไม้ประจำพิษณุโลกและมหา'ลัยหว้าค่ะ
 • ขอบคุณอาจารย์แป๋วมากครับ
 • ชวนท่านอาจารย์ประจักษ์มาด้วยนะครับ
 • ขอบคุณน้องหว้า กาสะลองสีทองเคยเห็นไหมครับ ที่นี่เป็นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเหมือนกัน
 • ดูแลสุขภาพบ้างนะครับเดี๋ยวเขานึกว่าเป็นนักศึกษาอีก
 • ขำๆๆๆ

มีนัดไปทำบุญอัฐิบรรพบุรุษ เสียแล้ว แหม..เสียดายจัง  แหม..เสียดาย จริง

 • ไม่เป็นอะไรครับ
 • คงมีโอกาสหน้าครับพี่
 • พ่อพูดถึงพี่บ่อยๆตอนไปคุยกับพ่อครูบา
ไม่เคยเห็นกาสะลองสีทอง อยากเห็นจัง ฮ้าว...ไม่ไหวแล้วจ้า ไปหล่ะคุณพี่
 • พรุ่งนี้จะถ่ายรูปไปให้ดู
 • สีสวยมากขอบอก
 • รอดูพรุ่งนี้นะครับ
 • ไปพักผ่อนได้แล้วครับน้องหว้า
 • คนใกล้ ๆ  แถวนี้  จะช่วยอะไรได้นอ
nidnoi
เขียนเมื่อ 
คงไม่ได้ไปค่ะ
.
ฝาก  "ใจ"   ไปด้วยแล้วกันเนาะ
 • ลูกอีสาน พันธุ์แท้...แจ้งความประสงค์จองที่นั่งไว้ก่อน  เพราะยังไงช่วงนั้น อาจแวะวนเข้าออกอยู่ที่เม็กดำ อยู่แล้ว

มาเยี่ยมชมความก้าวหน้าของชาวเราที่มีนัดพบกัน

สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม  ฝากความระลึกถึงทุกคนที่มาร่วมงานนี้ครับผม

 • ขอบคุณพี่ครูบัว
 • ช่วยได้มากเลยครับ อย่าน้อยเผื่อให้เด็กๆได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • ขอบคุณคุณNidnoi มากครับ
 • ฝากใจมาหรือครับ  นึกว่ามาเยี่ยมบ้านเลยมาเที่ยวที่บุรีรัมย์ก็ได้นะครับ
 • ขอบคุณคุณแผ่นดินมากครับ  ได้เลยครับ
 • ไปที่โรงเรียนบ้านเม็กดำ มีอะไรให้ช่วยบ้างไหมครับ
 • ขอบคุณอาจารย์ UMI มากครับ ลองไปดูของโบราณหน่อยนะครับ
 • ในบันทึกก่อนหน้านี้ว่ามันคืออะไร

ลูกบุรีรัมย์ แต่อยู่สุดเขตแดนใต้ ไปได้ไหม

อ.ขจิต  สมัครด้วยคนนะ

 • มาได้เลยครับอาจารย์วันพิชิต
 • กลับมาเยี่ยมบ้านเฮาบ้างเด้อ
 • จะขอเพลงผู้บ่าวกินแมวให้
 • ยิ้ม ยิ้ม
ไม่กินครับแมว...เคยกินแล้ว
 • มาขำๆๆๆๆเป็นไข่มดแดง หรือน้องวัวดีไหมครับ
 • ขอบคุณครับ
น้องนิว
IP: xxx.29.37.240
เขียนเมื่อ 

วันที่ 6 เมษายน  เป็นวันเกิดของนิวคะ...(วันจักรี)

 • น้องนิวน่าจะชื่อ จักรี เอ เป็นผู้หญิงน่าจะชื่ออะไรดี
 • อ้อคิดได้แล้ว จักรีศรี  จะได้ดูเป็นผู้หญิงๆๆๆ
 • ขอบคุณมากครับที่แวะเข้ามา
น้องนิว
IP: xxx.29.37.240
เขียนเมื่อ 

5555...ชื่อ จักรีรัตน์  ดีกว่า เพราะกว่าคะ...แต่เผอิญคุณพ่อของนิวทำงานป่าไม้  ก็เลย ต้องมีอะไรเกี่ยวกับไม้ ๆ หนะคะ..ก็เลยกลายเป็น  พนา.......  คะ  อิอิ...

 

ช่วงนี้เหนื่อยจัง   นอนตี 3 ทุกวันเลยคะ....เหนื่อยมาก ! 

 • ต้องให้คำตอบก่อนวันที่เท่าไหร่คะ    เพราะวันที่ 3 - 5 เม.ย. ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 
 • วันที่ 6 -7  เม.ย.  เดินทางไปงานพระราชทานปริญญาบัตรที่เชียงใหม่  ดูจากแนวโน้มไปทุกปีค่ะ  ไม่เคยพลาดเลย...
 • เข้ามาเชียร์ค่ะ และรอฟังข่าวค่ะ
เป็นโครงการที่ดีและน่าสนใจดีค่ะ  ขอเป็นกำลังใจให้ประสบความสำเร็จและได้รับความรู้และความสนุกสนานกันทั่วหน้าค่ะ
Ranee
เขียนเมื่อ 

เรียนอ.ขจิต

    อิ  ๆ อุตส่าห์มีคนลงทะเบียนให้ด้วย อยากไปเร็วจังเลยค่ะอาจารย์  แต่วันที่ 5 เขามีซ้อมรับปริญญากันทำไงดีค่ะ ฮือ ๆ(กลัวไม่ได้ไป)

    เขมาแซวที่อาจารย์เขียนวันที่ 2

  05.00 น. นอนฟังไก่ขัน (แสดงว่าตื่นแล้วถึงได้ยินไก่ขัน 

   06.00 น. ตื่น ทำธุระส่วนตัว  (เอ๊ะ ทำไม่เพิ่งตื่นอีกค่ะ  แสดงว่าตื่นแล้วฟังไก่ขันแล้ว หลับต่อแน่นอนเลย ) 

 • มาขอบคุณมากครับน้องนิว
 • ทำไมไม่เป็น พนาศรี ครับ แปลกดี ยิ้ม ยิ้ม
 • ขอบคุณน้องลูกหว้ามากครับ ก่อนวันงาน หน่อยครับ แค่ 1 วันก็พอครับ
 • ถ้ามาไม่ได้เสียดายจัง
 • ขอบคุณพี่ Lily มากครับ สบายดีไหมครับ
 • อาจารย์ ดร. กานดาครับ อยากชวนไปด้วยจัง ท่านอาจารย์ paew ก็ไปไม่ทราบว่างไหมครับ
 • ขอบคุณอาจารย์ราณีมากครับ
 • ที่เขียนเป็นของพ่อครับ พ่อเขียนไว้ ผมเอามาเผยแพร่ต่อ
 • จะไปถามพ่อให้ครับ
 • อาจารย์ขจิต  น่าจะช่วยอะไรได้เยอะเลย... หรือเราอาจยกนิสิตไปศึกษาดูงานที่สวนพ่อครูบ้างก็ดี
 • แต่อาจไม่เข้าไปสู่กระบวนการของชาวบล็อกทั้งหมด  เพราะเกรงจะกระทบต่อกระบวนการของงาน
 • คงได้หารือและขอความอนุเคราะห์อีกครั้ง..เมื่อชัดเจน

มาสมัครด้วยคะ...ตอนแรกลังเลคะ เพราะช่วงนั้นโปรแกรมที่เด็กรักป่า มีสอง งาน คืองานบวชเณรภาคฤดูร้อน จัดที่เด็กรักป่า คะ นิมนต์พระมาปลักกรดในป่าข้างเราเลยคะ และเณร น่าจะอยู่ที่ 30

กับงานอบรมธรรมะ เดิมจะอยู่ช่วง งานคุณขจิตนี่แหละคะ และต้องดูแลแม่ชีด้วย

 ว่าจะเลื่อนอบรมธรรมะ หนีมางานนี้คะ 

ส่วนพระ เณร ต้องฝากคนสวน ชาวบ้านดูแลไปก่อน

หรือไม่ก็ชวน แม่ชีมาด้วย....โอ้ ซับซ้อน  กลับไปคิดก่อนคะ

คุณขจิตมาเยี่ยมงานบวชที่นี่ด้วย  ไหนๆ ก็ไปงานแต่งงานที่ เม็กดำแล้ว....ฮา

ล้อเล่นน่ะคะ.....

จริงๆนะคะ ถ้าเพิ่มโปรแกรมได้ อยากเชิญเพื่อนๆในเวปนี้มาเยี่ยมที่เด็กรักป่าคะ

มากราบพระเณรที่นี่ด้วยกัน  ฟังเด็กๆ อ้อ เณรสวดมนต์ให้พร  น่ารักมากเลยคะ ปีที่แล้วมาบวช

อนุบาล 1 ลูกผู้ใหญ่บ้าน อ่านหนังสือไม่ได้ แต่ท่อง

.....ยถา ปริวหา ปาริปุเรน......ได้แล้ว ตามหลวงพี่น่ะคะ  ไปสวดที่ไหน นี่ชาวบ้านถวายโบนัสพิเศษ.......

  ไม่ไกลนะคะ....จาก อ.สตึก เข้าเมืองสุรินทร์ และออกไปทาง อ.ลำดวน อีก 14 กิโล....น่าจะอยู่ที่

1 ชั่วโมงมั้ย.....

 ถ้ามีเวลาจะพาไปชม ผ้าไหมพันสี่ร้อยตะกรอ ของ บ้านท่าสว่าง  เมตรละ แสน.....แต่ ดูเมตรละ ร้อยก็มี

คุณวีรธรรม เป็นศิลปิน ที่ออกแบบลายผ้าแบบโบราณ

ผสมดิ้นทอง ทอผ้าถวายในวัง และงาน เอเปค งานสำคัญๆ....ตอนนี้ก็ทอลายครองราชย์ จำนวน 60 ผืน ตามออเดอร์

หรืออยากจะพาไปชมบ้านเครื่องเงิน ช่างโบราณที่บ้านเขวาฯ ดิฉันรู้จักช่างที่เก่งมาก ไม่สนิทหรอกคะ..แฮ่ะ...ไปซื้อบ่อย...งานละเอียดมาก

ม ีโอกาส ทำงานเครื่องเงินถวายพระเทพฯ มีตัวอย่างให้ดูด้วย เงินแท้ บางร้านอาจจะไม่แท้คะ

เพื่อนๆที่ กทม.มา ดิฉันก็พาไป ซื้อกันอุตลุต เลยคะ

ขออภัย ใช้เนื้อที่ คุณขจิต มากไป.....นึกว่าblog ตัวเอง... 

 

 • ขอบคุณมากครับคุณแผ่นดิน
 • จะไปช่วยอย่างเต็มที่ขอให้บอก
 • ขอบคุณคุณดอกแก้วมากครับ
 • จะรีบเพิ่มชื่อให้ครับ
 • จะเรียนพ่อครูบาและเพื่อนๆเพิ่มให้ครับ

เรียนคุณครูขจิต

      โปรแกรมเสริมของคุณดอกแก้ว ก็น่าสนใจนะคะ เราอาจจะแวะไปหลังจากเสร็จกิจกรรมในวันสุดท้าย ก่อนที่จะแยกย้ายกันเดินทางกลับ ก็น่าจะดีนะคะ 

        ไว้ทีมจากใต้ จะหารือกันอีกทีนะคะ

JJ
เขียนเมื่อ 

 Ice Fishing เรียนท่านอาจารย์ ดร.ขจิต

 มารายงานตัวครับ วันนี้จะไปลองซ้อมทำอาหารที่นาของ อ.สุรเชษฐ์ กันครับ

 • ขอบคุณครับพี่รัตติยา ท่าทางน่าสนุกจะได้พาน้องฟ้าและฟางไปไว้พระและน้องเณรด้วยครับ
 • ขอบคุณท่านอาจารย์หมอ JJ ไปซ้อมเลยหรือครับ
 • ยิ้ม ยิ้ม วันนี้จะทำกับข้าวอะไรครับ
เย้.....ดีใจจังคะ  เด็กรักป่ายินดีต้อนรับคะ
 • ขอบคุณคุณดอกแก้วครับ
 • โครงการห่างจากที่อำเภอสตึกมากไหมครับ
Aj Kae
เขียนเมื่อ 
 • อยากไปด้วยแต่......ทำอาหารไม่เป็นอะครับ :<
 • พอดีช่วงนั้นจะ defense proposal ครับ เสียดายเป็นที่สุดครับ ถ้าว่างจะไปให้ได้ครับ

 

จาก อ.สตึก  มาทางสุรินทร์  อ.จอมพระ  แล้วออกเลี่ยงเมือง ไปทาง อ.ลำดวน ....น่าจะอยู่ที่

1 ชั่วโมง คะ

  แต่ก็ยังไม่เคยไปบ้านครูบาฯ เลยคะ
 

 • ถ้าไม่ติดกับโครงการDSSของสกอ. คงได้เจอกันนะคะ
 • ภาวนาให้โครงการเลื่อน  อิอิ
 • ขอบคุณอาจารย์Kae มากครับ
 • ทำอาหารไม่ได้ไม่เป็นอะไรครับ
 • เดี๋ยวผมยำไข่มดแดงให้กินฮ่าๆๆ
 • ขอบคุณคุณดอกแก้วมากครับ
 • ว่างๆจะชวนมาเที่ยวครับ
 • เดือนหน้ามีค่ายของพี่หนิง
 • มาไหมครับ
 • อ้าวพี่หนิง  ไม่มาไม่ยอมนะครับ
 • ไม่ยอมๆๆๆๆ
 • อยากกินยำไข่มดแดง...แต่...อยากจะร้องไห้ อยากไปมากกกกกกกกกกกกกกกก..............
 • นึกว่าน้องหว้านอนแล้ว
 • นินทากับน้องหมูอยู่
 • ยิ้ม ยิ้ม
 • ไม่มาไม่ยอมด้วย ฮือๆๆๆๆ
 • จะพยายามอย่างสุดความสามารถ...เรื่องนี้ต้องใช้กำลังภายในพอสมควร จุ๊..จุ๊..พูดในนี้ไม่ได้ค่ะ
 • หว้าไปทำงานต่อจริงๆนะคะ  อ้อ..ที่นี่้ร้อนมากเลย  เดี๋ยวหว้าไปอาบน้ำก่อนค่อยมาทำงานต่ออีกนิด
 • ขอบคุณครับ
 • ไปนอนจริงๆแล้วครับ
 • ฮ่าๆๆๆ
 • ตามมาจากบล็อกของป้าเจี๊ยบครับ
 • อยากไปด้วยจัง..
 • มี ๒ แผน ถ้า อ.ลูกหว้า กับ อ.ราณีไป เราก็อาศัยไปด้วย
 • ถ้าทั้งสองท่านไปไม่ได้ ติดงาน ก็ไปอาศัยทีมงาน อ.แป๋ว กับ อ. JJ โดยนั่งรถไปลงที่ขอนแก่น
 • แผน ที่แน่นอน คงแจ้งอีกทีครับ
 • รอประสานงานก่อน...
 • ขอบคุณมากครับ
 • แล้วจะรีบแจ้งพ่อครูบาสุทธินันท์ครับผม
 • ดีใจมากเลยครับ
 • ที่อาจารย์ Beeman มาด้วย
 • ขอบพระคุณมากครับผม
ขอบคุณค่ะที่ชวน แต่ติดไปเช้งเม้งที่แพร่ค่ะ เอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะค่ะ
 • อิอิอิ...เราหาคนไปเชียงใหม่แทนได้แล้ว  ซิกแซกตั้งนาน...
 • เหลือแต่อาจารย์ราณี   คู่ของอาจารย์เขาหลบหน้าหลบตา  ไม่ยอมโทรมาเลย...แต่ก็เริ่มนัดกันแล้วค่ะ
 • อาจารย์ beeman ชวนให้ไปรถอ.ภูคา  แล้วจะแจ้งอีกทีค่ะพี่ขจิตขา....
อิอิ
IP: xxx.10.102.69
เขียนเมื่อ 

ลาววะ

 • สวัสดีครับทุกท่าน
 • ผมจะขอเป็นแรงใจ แรงเชียร์นะครับ
 • อัพเดตให้ผม ได้รับทราบด้วยนะครับ
 • อยากจะทราบเช่นกันนะครับ กิจกรรมคงสนุกมากๆ นะครับ
 • ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับผม จองไว้สำหรับครั้งต่อไปนะครับ
 • ประทับใจทุกคนครับผม ที่ร่วมสร้างให้เกิดความรัก ความรู้ในชุมชนแห่งนี้ครับ
 • ขอบคุณมากๆ ครับ
 • ขอบคุณท่านอาจารย์ กานดา น้องลูกหว้า น้องเม้งมากครับ คุณ อิอิ ทำไมทราบว่าผมเป็นลาวครับ
JJ
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ ดร.ขจิต

 ไม่แน่ใจว่าจะได้ไป F2F หรือไม่ครับ เด็กที่ดูแลแม่มานี คนใหม่ล่าสุด จะกลับไปที่จังหวัดสุราษฎรธานี ครับ

 • ขอบคุณมากครับท่านอาจารย์หมอ JJ
 • ปกติท่านอาจารย์หมอ JJ ก็ ONline คุยกันได้ครับ

น้องชายครับ

มีสรุปโปรแกรมบ้านครูบาล่าสุดไหมคะ

รายชื่อผู้เข้าร่วมด้วยค่ะ

เพราะต้องแนบขอไปราชการกับคุณแม่และลูกชาย 2 ตัวค่ะ  อิอิ

และมีท่านอื่น ๆ อยากไปด้วย  ก็เลยขอที่อัพเดทค่ะ

น่าสนใจนะคะ....ต้องนำเสนอกับคนขับรถก่อนค่ะ

เพราะอยากไปบ้านน้อยสอยดาวด้วยค่ะ