เรียนวิชา Financial Management แล้วทำให้อยากเป็นนักลงทุน  และทำให้คิดติตรองเรื่องของเงินๆทองๆ ในการที่จะไปกู้เงินเพื่อมาลงทุนทำอะไรซักอย่างมากขึ้น (ทำไมนั้นเหรอค่ะ) ก็เพราะถ้าเรารู้และเข้าใจการคำนวณหามูลค่าเงินปัจจุบัน และในอนาคตแล้ว ก็ทำให้เราว่าเราต้องเสียเงิน  ลองเอาสูตรการคำนวณแบบง่ายๆ ไปลองคิดกันดูนะค่ะ

การคิดเงินในอนาคต คือ มูลค่าเงินปัจจุบัน x (1+อัตราดอกเบี้ย)ยกกำลังระยะเวลาจำนวนปีที่คิด เช่น

ฝากเงินไว้  5,000.- ดอกเบี้ย 12% ฝากไว้ 3 ปีแล้ว

เราลอกมาคิดเล่นๆ ว่าเมื่อปีที่ 3 ถ้าเราถอนเงินออกมาแล้วเราจะได้เงินคืนกี่บาท 5,000(1+0.12)3 = 5,000(1.404928)

                                            = 7,024.64.-บาท

ลองเอาสูตรไปคิดเล่นๆ นะค่ะว่าเงินที่เราฝากไว้อะได้รับตรงกะที่ธนาคารเขาคิดให้เราหรือป่าว