การเรียนรู้  "ถ้าใครก็ตามคิดว่า...ตัวเองรู้ทุกเรื่องแล้ว...มีความรู้เต็มแล้ว คนนั้นจะเป็นคนที่โง่ที่สุด"

     แล้วพบกันใหม่นะครับ.