เราอยู่ในชนบทแต่เราก็ใฝ่รู้ลงทุนด้วยแรงกายแรงใจ ถึงแม้จะไม่มีกำลังทรัพย์แต่เราเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ที่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต แม้จะเสียเงินเท่าไรเราก็ยอม เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน ในสิ่งที่เรารักและภาคภูมิใจจากการได้ลงมือทำและได้เรียนรู้