อากาศดี เด็กสดชื่น บรรยากาศดี สิ่งแวดล้อมดี ทำให้เด็กอยากเรียนรู้ มีความสุข  สุขภาพดี  การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เด็กจะบอกครูว่า ครูค่า พรุ่งนี้เราไปเรียนคณิตกับนิทานอึ่งอ่างกับวัวกันนะคะหนูอยากจะไปตอบปัญหาอีกคะ สนุกดี ตกลงเราไปกันทั้งห้องเลย  เย้