ติดต่อ

Mambo Problem

วันนี้ให้ความช่วยเหลือในการใช้งาน Mambo ซึ่งปัญหาเกิดขึ้นดังนี้

admin: content->allcontent items

DB function failed with error number 1054
Unknown column 'c.access' in 'on clause' SQL=SELECT c.*, g.name AS groupname, cc.name, u.name AS editor, f.content_id AS frontpage, s.title AS section_name, v.name AS author FROM mos_content AS c, mos_categories AS cc, mos_sections AS s LEFT JOIN mos_groups AS g ON g.id = c.access LEFT JOIN mos_users AS u ON u.id = c.checked_out LEFT JOIN mos_users AS v ON v.id = c.created_by LEFT JOIN mos_content_frontpage AS f ON f.content_id = c.id WHERE c.state >= 0 AND c.catid=cc.id AND cc.section=s.id AND s.scope='content' ORDER BY s.title, c.catid, cc.ordering, cc.title, c.ordering LIMIT 0,10

ซึ่งวิธีการทำมีดังนี้ 

file: admin.content.php line 201
old: . "\n FROM , #__content AS c, #__categories AS cc, #__sections AS s"
new: . "\n FROM #__categories AS cc, #__sections AS s, #__content AS c "

simply move the content AS c to the end.

also: Line 312
old: . "\n FROM , #__content AS c, #__categories AS cc, #__sections AS s"
new: . "\n FROM #__categories AS cc, #__sections AS s, #__content AS c "

 I´ve found another error, same type:
/administrator/components/com_events/
admin.events.main.php Line 227
change to:
. "\nFROM #__categories AS cc, #__events AS a "

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 79620, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (keywords) #mambo

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)