วันเสาร์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปดูหนัง "ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของการเสียสละ ความกล้าหาญ ของบรรพบุรษ การต่อสู้มีการวางแผนอย่างดี การเตรียมกองทัพ ยุทธวิธีต่างๆ และที่สำคัญการหล่อหลวมเป็นหนึ่งเดียว โดยมีแผ่นดินเป็นเดิมพัน เมื่อย้อนกลับมาพิจารณาการทำงานที่เกี่ยวข้องทางด้านแผน ซึ่งในปัจจุบันแผนจะมีการกล่าวถึง "แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์" เป็นการนำศัพท์ทางทหารมาประยุกต์ใช้  ดังนั้นการทำงานในเชิงยุทธศาสตร์ ก็ต้องมีการตระเตรียมกองทัพ การจัดทัพ (องค์กร)   ศักยภาพของแม่ทัพ นายกอง ทหาร (ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน)  อาวุธยุทโธปกรณ์ (ทรัพยากร) กำหนดยุทธวิธีต่างๆ ซึ่งก็ต้องมีผู้นำที่เข้มแข็ง เอาเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ การวางแผนของหน่วยงานก็มักจะกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้แทบทุกครั้ง มุมมองจากภาพยนตร์ "ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" สามารถนำมาขยายภาพในเรื่องการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ได้เป็นอย่างดี