ขั้นตอนการเตรียมงาน

 เด็กๆ ไปขอความอนุเคราะห์ จากท่าน อ.ขจิต ที่สวนป่าครูบา
เจ้าของโครงการไม่ได้ไป (อ.ทะเลใจ) ส่ง อ.ก้านแสดไปประสานไมตรีแทน"ความบังเอิญที่ลงตัว"

<p align="center"></p><p align="justify"></p><p align="center">เตรียมสถานที่ ทำดอกไม้ จับผ้า</p><p align="justify"></p><div style="text-align: center"> <p align="justify"> </p> <p align="justify"> </p> <p align="justify"></p> </div><p align="center"> </p><p align="center">รอลุ้นค่ายวันที่ 1 ต่อไป</p><p align="center"> </p><p align="center"> </p><p align="center"> </p><p align="center"> </p><p align="center"> </p><p align="center"> </p><p align="center"> </p><p align="center"> </p>