แผนงานพัฒนา Blog Solutions

  1. พัฒนาระบบบล็อกที่เต็มรูปแบบ (Blog Solutions) อันประกอบ 1) ระบบการเขียนบล็อก (MemeExpress) 2) ระบบการรวบรวมบล็อก (PlanetMatter) และ 3) ระบบการเผยแพร่และอ่านบล็อก (FeedSpring) อย่างต่อเนื่อง และเน้นให้บริการแก่ประชาชนไทยเป็นหลัก

  2. พร้อมทั้งสนับสนุนการเปิดเผยรหัสต้นฉบับและแนะนำวิธีการลงระบบที่พัฒนาขึ้นทั้งหมดแก่นักพัฒนาชาวไทย เพื่อการเผยแพร่บล็อกเทคโนโลยีให้ทั่วประเทศไทยเพื่อการจัดการความรู้ของไทย ที่สะดวก ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น

  3. วิจัยเชิงสำรวจ (Survey) ทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับความต้องการและความพึงพอใจต่อการใช้ระบบบล็อก GotoKnow.org เพื่อสนับสนุนกระบวนการต่างๆ ของการจัดการความรู้

  4. วิจัยเชิงประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้ใช้ (Usability Evaluation) ของระบบบล็อก GotoKnow.org อันประกอบด้วย การสังเกตพฤติกรรมการใช้ระบบ การจดบันทึกคำพูดการอธิบายความคิดของผู้ใช้ในขณะใช้งานระบบ การตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ์หลังการใช้งาน และข้อมูลที่ระบบจัดเก็บโดยอัตโนมัติ

  5. วิจัยเชิงวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้ GotoKnow.org จากฐานข้อมูลที่จัดเก็บไว้และสถิติการใช้งานระบบจากไฟล์ข้อมูลการใช้งานที่จัดเก็บอัตโนมัติโดยระบบ (Log Files)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน GotoKnowความเห็น (4)

นายเรวัต สิงห์เรือง
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 

ผมอยากศึกษางานวิจัยจากท่านอาจารย์ หรือให้คำแนะนำวิทยานิพนธ์ให้ด้วยจะได้ไหม  เพราะผมกำลังสนใจงานที่เกี่ยวกับ "อัตลักษณ์"ของชุมชุนพื้นเมืองทางภาคอีสาน ถ้าจะกรุณาชี้แนะด้วย

ขอบคุณมากครับ

นายเรวัต  สิงห์เรือง

จันทวรรณ
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 

งานวิจัยใน Gotoknow.org ยังไม่ได้เริ่มต้นคะ ตอนนี้เราเน้นการพัฒนาระบบและนำไปใช้ และพัฒนาเครื่องมือสำรวจด้าน Technology acceptance สำหรับบล็อกคะ

คุณเรวัตอาจจะติดตามความคืบหน้าได้ที่บล็อกของดิฉันนะคะ http://tutorial.gotoknow.org หรือ http://think.gotoknow.org

ขอบคุณคะ

นายเรวัต สิงห์เรือง
IP: xxx.157.146.90
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณมาก และจะตามผลงานอาจารย์ตลอด ถ้าต้องการความช่วยเหลือด้านวิชาการ  คงได้กรุณานะครับ
เข้ามาอ่าน เผื่อจะได้ความรู้เกี่ยวกับเว็บบล็อกบ้าง  ทดลองใช้ครับ