แนะนำเว็บไซต์สุขภาพ

แนะนำเว็บไซต์สุขภาพ

สาระสุขภาพ: แนะนำเว็บไซต์สุขภาพ

คนที่ทำอะไรได้ดี...บางครั้งก็ต้องฉีกแนวออกไปจากความจำเจ “แบบเดิมๆ” ผู้เขียนเชื่อว่า หมอเป็นอาชีพหนึ่งที่พบคนประเภท “เอ็กซทรีม (extreme)” คือ คิด พูด หรือทำอะไรต่างออกไปจากคนอื่นมาก วันนี้สาระสุขภาพขอนำเรื่องราวของหมอที่กล้าคิด กล้าทำอะไรที่แตกต่าง และเติบโตไป... เพื่อทำอะไรดีๆ ให้กับสังคมไทยจากหนังสือพิมพ์มติชนมาเล่าสู่กันฟัง

อาจารย์ นพ.สมศักดิ์ หวานกิจเจริญเป็นแพทย์หู คอ จมูก ท่านกล่าวว่า คนทั่วไปไม่กล้าที่จะไปหาหมอ เพื่อปรึกษาปัญหาทางจิต กลัวคนจะหาว่า “บ้า” ท่านจึงทำเว็บไซต์ www.thaimental.com เพื่อรับปรึกษาปัญหาทางจิต เว็บไซต์นี้ได้รับรางวัลมาแล้วต่อมาโรงพยาบาลกรุงเทพเชิญอาจารย์ไปทำงานเว็บไซต์โรงพยาบาล อาจารย์จึงแยกเว็บไซต์โรงพยาบาลออกเป็น 2 ส่วนได้แก่

www.bangkokhospital.com แนะนำบริการของโรงพยาบาล และ www.bangkokhealth.com ให้ข้อมูลด้านสุขภาพสำหรับประชาชน

เว็บไซต์ bangkokhospital มีการตอบสุขภาพจากทีมงานของอาจารย์ภายใน 24 ชั่วโมง ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงของคนไข้เข้าไปเยี่ยมคนไข้ได้ทางเว็บ โดยเลือกการ์ดเยี่ยม ใส่ชื่อ และห้องคนไข้ โรงพยาบาลจะจัดพิมพ์การ์ดเยี่ยมไปให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

บริการนี้เป็นที่ชื่นชมของคนไข้ ญาติพี่น้อง และเพื่อนฝูงจากต่างประเทศมาก นับว่า มีส่วนเผยแพร่ชื่อเสียงประเทศไทยได้ดีทีเดียว เว็บไซต์นี้จึงมีคนเข้าชมถึงเดือนละประมาณ 150,000 ครั้ง

เว็บไซต์ bangkokhealth เป็นที่ชื่นชอบของนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ต้องการข้อมูลไปทำรายงาน เว็บไซต์นี้มีคนเข้าชมเดือนละ 30,000 – 40,000 คน ได้รับรางวัลจากสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยมาถึง 3 ปีติดต่อกัน ทีมงานของอาจารย์สมศักดิ์ หวานกิจเจริญสนใจจะทำเว็บไซต์โทรทัศน์ออนไลน์เพื่อสุขภาพให้เราๆ ท่านๆ ได้ติดตามชมกันต่อไป

ผู้เขียนเข้าไปชม bangkokhealth และทดลองสืบค้น (search) ข้อมูลข่าวสารแล้ว มีเนื้อหาดีมาก มีชื่ออาจารย์ที่เขียนพร้อมภาพ จึงเขียนคำชมเชยไว้ อาจารย์ท่านกรุณาเล่าว่า สนใจจะทำเว็บไซต์ด้านมะเร็งต่อไปอีก

เราๆ ท่านๆ เห็นใครทำอะไรดีแล้วอย่าเก็บไว้ในใจอย่างเดียวนะครับ ช่วยกันชื่นชม (appreciate) ออกมาดังๆ คนดีจะได้มีกำลังใจ การชื่นชมความดีของคนอื่นเป็นบุญกิริยาประเภทหนึ่ง(อนุโมทนาทาน) และเป็นปัจจัยให้คนที่ได้ยินคำชื่นชม(รวมทั้งตัวเราเอง)น้อมไปที่จะทำความดีต่อไป

แหล่งข้อมูล:

 • ขอขอบคุณ > เมื่อคุณหมอลงมือทำเว็บ: สร้างศูนย์สุขภาพบนโลกไซเบอร์. มติชน. 19 พฤศจิกายน 2548. หน้า 17.
 • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า
  • เชิญดาวน์โหลด (ไฟล์เอกสาร word) ที่นี่...www.lampangcancer.com
   (ขอขอบคุณคุณณรงค์ ม่วงตานี webmaster & คุณอารดา ปาวงค์)
  • เชิญอ่านสาระสุขภาพที่นี่...www.gotoknow.org/health2you
 • เชิญอ่านสาระน่ารู้ที่นี่...www.gotoknow.org/talk2u
 • โปรดปรึกษาแพทย์ หรือบุคลากรสุขภาพที่ดูแลท่านก่อนนำคำแนะนำไปใช้
  โดยเฉพาะท่านที่มีโรคประจำตัว // ขอขอบคุณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (0)