วันนี้ได้เดินทางไปที่อำเภอดคกโพธิ์ ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ในรายวิชาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม  ไปพบปะพูดคุยกับชาวบ้านกลุ่มอาชพต่าง  สนุกมากๆ  ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีเหลือเกินเพราะว่า นักศึกษาที่มอ. ปัตตานี  ไม่ค่อยจะได้เดินทางไปไหน  เพราะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยกันค่ะ  แต่พอได้ไปแล้วได้ข้อคิดเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของคนต่างศาสนากัน  ซึ่งมากๆค่ะ