วันนี้ (16 ก.พ. 50) ผมได้นัดหมายให้กรรมการ QA ของสำนักงานส่งชื่อรายการหลักฐานอ้างอิงสำหรับการประกันคุณภาพ รวมทั้งตัวผมด้วยให้กับฝ่ายเลขานุการ คือ คุณชรินทร์ และคุณสุพรรษา (เลขานุการ QA รุ่นใหม่ของสำนักงาน) เป็นการขอเฉพาะชื่อรายการก่อน เพราะหลักฐานบางอย่างก็ยังไม่เรียบร้อย

   การประเมินการประกันคุณภาพในปีนี้ผมตั้งใจว่า จะไม่ให้ฝ่ายเลขานุการต้องยุ่งในการจัดเอกสารอ้างอิง ซึ่งมีหลายหน่วยงานเป็น e-sar ไปหมดแล้ว ปีนี้ผมก็ตั้งใจอยากจะใช้ IT กะเค้าบ้าง เตรียมทำ SAR ON BLOG หมายถึงหลักฐานอ้างอิงทุกอย่างอยู่บน BLOG ทั้งหมด เชื่อมั่นในเทคโนโลยี และคาดหวังว่าเมื่อถึงเวลาประเมินจะไม่มีอะไรผิดพลาดครับ

  ผมลองมาคิดดูว่า มีหลายเรื่องบน Blog ที่ผมได้บันทึกเรื่องราวจากงานประจำ เล่าจากเหตุการณ์จริง บางบันทึกก็มีภาพประกอบด้วย บันทึกเหล่านี้น่าจะเป็นหลักฐานอ้างอิงใน QA ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาหลักฐานที่เป็นเอกสารครับ ที่สำคัญการค้นหาก็ง่าย โดยดูจากป้ายคำหลัก

   และเมื่อบันทึกเรื่องราวจาก Blog สามารถเป็นหลักฐานอ้างอิงได้ โดยไม่ต้องจัดเตรียมเอกสาร จะทำให้ QA เป็นส่วนหนึ่งในงานประจำไปโดยเหมือนกับว่าไม่ถูกประเมิน 

    ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจประเมิน SAR มีความเห็นอย่างไรครับ ................