มาทดสอบตัวเองกัน
คุณเคยใช้ประโยคทำนองนี้ไหมคะ

1. Vegetables are more cheaper here.

2. I like blue color.

3. Have you eaten rice yet?

4. I like to sing songs.

5. Last night I read my book.

6. This is my friend.

ประโยคข้างต้นถูกหรือยังคะ ให้เลือกตอบดังต่อไปนี้
ก. ใช้ได้นี่ พอรู้เรื่อง
ข. ถูกเผง
ค. มันยังไงอยู่นา แต่ไม่รู้จะแก้ยังไง
ง. ผิดมหันต์ อภัยไม่ด้ายยย

เหอๆๆ ลองคิดกันเล่นๆ เอาไปถามฝรั่งหรือเพื่อนๆที่เค้าถนัดภาษาอังกฤษก็ได้ ว่าเค้าคิดว่าไง

แล้วจะมาเฉลย

แบบฝึกหัดนี้ได้ดัดแปลงมาจากเอกสารของ
รศ.คริสโตเฟอร์ แอล คอนลี่ ครูผู้เสียสละของ ม.น.

ใครที่เคยเรียนกับอาจารย์คริส น่าจะตอบได้
จำอังกฤษพื้นฐานที่เรียนแบบเรือโยงได้ไหมคะ
ใครไม่ชอบ แต่เราชอบ ได้ประสบการณ์จากการเป็น T.A.
มากมาย...

เราสามารถเรียนรู้จากคนที่เราชื่นชมได้ เพราะเรามี "ศรัทธา"  (Faith)