เราได้อะไรจาก "การเล่าสู่กันฟังครั้งที่ 2"

                  - เราเข้าใจ   เราได้รู้ถึงความสำคัญของเครื่องมือที่นำเอามาใช้ในการบริหารจัดการ

                  - บุคลากรในกลุ่มอำนวยการเข้าใจและรู้จักเครื่องมือ "KM"

                  -  เราเห็นว่าบุคลากรในกลุ่มอำนวยการหลายๆคน มีสิ่งดีๆซ่อนอยู่ในตัวมากมาย  และสิ่งดีๆหลายๆอย่าง   ได้นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ ทุกคนมีความสุขที่ได้เล่าได้พูด มีความเข้าใจที่ได้ฟัง

                  - เราเห็นแต่ปัญหาแล้วจึงนำมากล่าวโทษกัน เราเคยเห็นเคยใครได้ประโยชน์ แต่ไม่เคยสนใจที่จะนำมาเป็นตัวอย่าง

                  - ต่อไปเมื่อเราเห็นปัญหาแล้วเราต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาแทนการ   กล่าวโทษ  โยนความผิดให้กัน   เมื่อเรามองเห็นสิ่งดีๆมีประโยชน์   เราก็ช่วยนำสิ่งนั้นมาใช้และพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นยิ่งๆขึ้นไป

                     พวกเราทุกคน   ต้องตรวจสอบในตัวตนของเราดูซิว่า เรามีอะไรดีๆอยู่   เรามีปัญหาอะไร    แล้วมาช่วยกันหาวิธีต่อยอดความดีนั้นๆ  ให้กับทุกคน   และช่วยกันแก้ปัญหา ก็จะเกิดแสงสว่างในใจ ทุกคนก็จะเป็นสุข เพราะได้รับแต่สิ่งที่ดี มีปัญหาก็มีคนมาร่วมแก้ปัญหาให้ ต่อไปองค์กรเรา ประเทศเราก็คงจะเจริญก้าวหน้า