ดร. ยุวนุช  ทินนะลักษณ์   เป็นอีกท่านหนึ่งที่จะเข้าร่วมเวที KM Research   ที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้  วันที่ 2 มีนาคม 2550       ดร. ยุวนุช  มีความสนใจโดยส่วนตัวในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น   และเคยทำงานกับสมาคมส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมอาเชียน    จากผลงานการทำงานด้วยความมุ่งมั่น   ทำให้ได้รับเชิญเป็นกรรมการวิทยาศาสตร์    ในเครือนานาชาติและเทคโนโลยีสู่สาธารณชน  ตั้งแต่ปี 2543     และในระหว่างปี  2543 - 2548   ดร. ยุวนุช  ได้เข้าศึกษา  ป. เอก   ใน University of Poitiers   ประเทศฝรั่งเศส     และได้ทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ   "การสร้างความรู้จากการบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ กับ ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในประเทศไทย"

จากการศึกษาวิจัยดังกล่าวได้รับคำชมอย่างล้นหลามจากทั้งนักวิชาการต่างประเทศ  และในประเทศไทย   จนในที่สุด  ดร.ยุวนุช  ได้รับเกียรตินิยมจากการศึกษาในครั้งนั้น

ดร. ยุวนุช  ยังได้ประมวลความงดงามจากวิทยานิพนธ์มาเรียบเรียงใหม่ในรูปแบบหนังสือที่ชื่อว่า   "ปริศนาแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น" 

ในเวที KM Research  จึงน่าจะมีประสบการณ์ดีๆ  ลึกๆ  มาแบ่งปันในวันนั้น