GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วยได้ เด็กฟันไม่หลอ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

           ในสภาพสังคมปัจจุบัน    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่วนสำคัญในการช่วยเลี้ยงดูเด็กเล็กมาก   เนื่องจากผู้ปกครองต้องออกไปทำงาน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นส่วนหนึ่งที่เด็กอาศัยอยู่ตั้งแต่เช้าถึงเย็น  เด็กอายุ  3-5 ปีเป็นช่วงที่ฟันน้ำนมขึ้นครบ  20   ซี่    จึงเป็นวัยที่ควรสร้างนิสัยให้เอื้อต่อการป้องกันทันตสุขภาพ

           กิจกรรมที่สามารถจัดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้  เช่น จัดอบรมครูพี่เลี้ยงและผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องอนามัยภายในช่องปาก  ,   มีกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน , เขตปลอดลูกอม    เพียงเท่านี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็จะมีส่วนช่วยในเด็กฟันไม่ผุ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): เด็กฟันไม่หลอ
หมายเลขบันทึก: 79008
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)