ถ้าต้มเนื้อให้เปื่อย ให้ใส่มะเขือเทศลงไปด้วย และถ้าจะต้มหมูให้เปื่อยน่ารับประทานให้ใส่กุ้งแห้งลงไปด้วย