ความหลากหลาย ของผู้ได้รับรางวัลสุดคะนึง

beeman 吴联乐
จำนวน ๑๘ ท่าน

    นับตั้งแต่มีการพิจารณาให้รางวัลสุดคะนึง..(โปรดอ่าน รางวัลสุดคะนึง : ขุมความรู้ในตัวคน ด้วยครับ) เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ๒๕๔๘ นับถึง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๐  มีผู้ได้รับรางวัลสุดคะนึงแล้ว โหลครึ่ง หรือ ๑๘ ท่านพอดี ซึ่งท่านที่ได้ติดตามข่าวคราว คงทราบแล้วว่ามีใครกันบ้าง ผมลองทบทวนดูนะครับ (ภาพของบางท่านอาจจะหลอกตาก็ได้นะครับ..ต้องขออภัยไว้นะที่นี้)

 

NO.

PIC.

description 

ความเชี่ยวชาญ 

 1.

dmcop.gotoknow.org

วัลลา ตันตโยทัย : พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ คลองเตย กรุงเทพ

ดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวาน

 2.

nurqakm.gotoknow.org

ผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร : ข้าราชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

นักจัดการความรู้
นักบริหารการวิจัย
และรการประกัน
คุณภาพการศึกษา

 3.

km4fc.gotoknow.org

นายภีม ภคเมธาวีพนักงานองค์การของรัฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

นักประสานงานและจัดการสร้างความข้มแข็งให้กับชุมชนด้านทุนทางสังคมและการเงิน

 4.

practicallykm.gotoknow.org

Dr. Phichet Banyat : นพ.พิเชฐ  บัญญัติแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันและเวชปฏิบัติทั่วไป, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก จ.ตาก

นายแพทย์ผู้เป็นนักบริหารโรงพยาบาลชุมชนดีเด่นระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ, วิทยากรด้านการจัดการความรู้

 5.

tri-paki.gotoknow.org

ชายขอบ : นายอนุชา หนูนุ่น รับราชการ เป็นนักวิชาการสาธารณสุข ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

นักวิชาการ, นักวิจัย, นักประเมิน  ทำวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะด้านศรษฐศาสตร์สาธารณสุข, เป็นวิทยากรกระบวนการ KM

 6.

yutkpp.gotoknow.org

สิงห์ป่าสัก : นายวีรยุทธ สมป่าสัก พนักงานของรัฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

นักส่งเสริมการเกษตร  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อาหารปลอดภัย,  เป็นคุณอำนวยและคุณลิขิต

 7.

beesman.gotoknow.org

beeman : นาย สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ อาจารย์  ประจำภาาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง, ครูภูมิปัญญาไทย ด้านเกษตรกรรม (นวัตกรรมการเลี้ยงผึ้ง)

 8.

km-lampang.gotoknow.org

นางสาว วิไลลักษณ์ อยู่สำราญ : พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

การจัดการความรุ้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงิน

 9.

chemlab.gotoknow.org

โอ๋-อโณ : อโณทัย โภคาธิกรณ์ รับราชการ นักเทคนิคการแพทย์ หน่วยเคมีคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บันทึกความคิดและสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ได้พบเห็นจากการทำงานประจำวันที่คิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์เมื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น

 10.

Supalukbi.gotoknow.org

ศุภลักษณ์ หิริวัฒนวงศ์ : รับราชการ พยาบาลวิชาชีพ สถาบันบำราศนราดูร นนทบุรี

การจัดการความรู้  ด้านพยาบาลและผดุงครรภ์ จากห้องผ่าตัด

 11.

nfeteacher.gotoknow.org

ครูนงเมืองคอน : รับราชการ ครูชำนาญการพิเศษ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และร่วมวงเรียนรู้กับชาวบ้าน

 12.

papangkorn.gotoknow.org

นาย ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ : นักวิชาการอิสระ ราษฎรไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ ราชอาณาจักรไทย

การทำงานเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน

13.

ชาญวิทย์ สมศักดิ์

ชาญวิทย์-นครศรีฯ : นายชาญวิทย์ สมศักดิ์ รับราชการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงาน การเรียนรู้ด้วยตัวเอง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกัลยาณมิตร

14.

ไพวรรณ์ ขันติกิจ

nidnoi : ไพวรรณ์ ขันติกิจ ข้าราชการ นักเทคนิคการแพทย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

นักเทคนิคการแพทย์  ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา serology Immunology พยาธิวิทยา

15.

ครูอ้อย

ครูอ้อย : สิริพร กุ่ยกระโทก รับราชการครู ครู คศ.3 สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ร.ร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพท.กทม.เขต2

ครูผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  ที่สามารถถ่ายโอนความรู้ไปสู่นักเรียนและเพื่อนครู

16.

บอย สหเวช

บอย สหเวช : อนุวัทย์ เรื่องจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขานุการคณะ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณอำนวย ที่สามารถ ชักชวนให้คนอื่นมาทำ KM เพื่อพัฒนาองค์กรแบบเนียนในเนื้องาน โดยเฉพาะพัฒนาคุณภาพงานของสำนักงานเลขานุการ

17.

วิชิต ชาวะหา

สายน้ำแห่งความคิด : วิชิต ชาวะหา เลขานุการศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา (CARD) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เป็น IT man ที่อยู่เบื้องหลังและเบื้องหน้า...การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ตัวจริง)

18.

สมบูรณ์ เทียนทอง นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง : ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เชี่วยชาญ หัวหน้าหน่วย”ระงับปวดหลังผ่าตัด” ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ที่หันมาสนใจทำ KM ในหน่วยงาน
       

    

    ลองมาดูการวิเคราะห์ความหลากหลาย แบบเบาๆ ของ beeman นะครับ

 1. สูตรการจัดเรียงตัว (ตามเพศ) ๑ ๘ ๓ ๓ ๒ ๓ มีแนวโน้มที่เดือนกุมภาพันธ์ จะได้สุดคะนึงที่เป็นเพศหญิง (คนรุ่นเก่าๆ)
 2. ผู้ได้รับรางวัลสุดคะนึง แยกตามเพศ ชาย : หญิง = ๑๔ : ๖
 3. ความเป็นไปได้ที่เพศชายได้รางวัลมากกว่าเพศหญิง (๑) เหตุผลทางด้านเพศ คือ เพศหญิงพูดเก่งกว่าเพศชาย เพศชายเลยเขียนเก่งกว่าเพศหญิง (๒) เหตุผลทางจิตวิทยา คือ กรรมการส่วนมากเป็นเพศหญิง จึงมีแนวโน้มคัดเลือกเพศตรงข้ามให้ได้รับรางวัล
 4. แบ่งแยกตามความเชี่ยวชาญ (๑) พยาบาล (เชี่ยวชาญเฉพาะทาง) ๒ ท่าน, นายแพทย์ ๑ ท่าน สาธารณสุข ๑ ท่าน รวม ท่าน  (๒) บุคลากรในมหาวิทยาลัยเครือข่าย UKM มน. ๓ ท่าน มอ. ๒ ท่าน มวล. ๑ ท่าน มมส. ๑ ท่าน มข. ๑ ท่าน รวม  ท่าน (๓) อาจารย์นอกมหาวิทยาลัยเครือข่าย ท่าน (๔) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ท่าน (๕) ครูกศน.และครูในระบบ ท่าน (๖) นักวิชาการอิสระ ท่าน รวมทั้งหมด ๑๘ ท่าน...
 5. ส่วนใหญ่ ผู้ได้รางวัลฯ จะเปิดบล็อก..(๑) เฉพาะทางตามความถนัดของตัว (๒) ทั่วไป เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองและบุคคลรอบข้าง
 6. ตอนที่เปิดบล็อกเขียนบันทึก แทบทุกท่านไม่ได้คิดว่าเขียนเพื่อให้ได้รางวัล...แต่เขียนเพราะอยากเขียน...และอยากให้เป็นวิทยาทานมากกว่า..รางวัลนั้นมาทีหลัง
 7. ช่วยกันเพิ่มเติมครับ.........

BeeMan

BeeMan

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beeman

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#รางวัลสุดคะนึง#ความหลากหลาย#วิเคราะห์#สุดคะนึง#ขุมความรู้ในตัวคน

หมายเลขบันทึก: 78848, เขียน: 15 Feb 2007 @ 18:21 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

 • พิจารณาจากอะไรคะรางวัลสุดคนึง
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ขอเรียกอาจารย์นะคะ
รู้สึกศรัทธาและทึ่งในความหลากหลาย คงต้องขอนำวิธีการนำเสนอไปใช้บ้างนะคะ และคงมีโอกาสรบกวนเพราะรู้สึกว่าท่านคือเพชรเม็ดงามที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะ

เขียนเมื่อ 
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณครูแขไข

 • ยินดีไปอบรมเรื่องการใช้ Learners.in.th ให้กับนักเรียน ที่โรงเรียนนะครับ..เริ่มตั้งแต่ชั้น ม.3 ไล่ย้อนลงมา..
 • ควรเป็นไปตามความสมัครใจนะครับ
พิเชฐ
IP: xxx.24.173.40
เขียนเมื่อ 
เรียนอาจารย์beeman น่าจะเป็นแพทย์ 2 คน หรือเปล่าครับ คนที่ 4 กับคนที่ 18
เขียนเมื่อ 
อาจารย์BEEMAN ช่างเก็บ ช่างวิเคราะห์จริงๆนะคะ
เขียนเมื่อ 

เรียนอ.หมอพิเชฐ

 • ถูกต้องครับ
 • แต่ผมจัดให้ ท่านที่ 18 อยู่ในวงของ UKM ครับ เพราะว่าอยู่ในสายของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย...
 • แต่หากจะให้ 1 ท่าน มี 2 มงกุฏ ก็ถูกต้องครับ
เขียนเมื่อ 
 • เป็นสีสันให้ GotoKnow ครับคุณพิชชา