บันทึกต่อจาก บันทึกที่สาม
  
   เนื่องจากสนง.บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งมาว่า ไม่ได้รับหนังสือเชิญ จึงไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม Office KM แต่ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แถมมีวงเล็บด้วยว่า ถ้าสามารถปรับปรุงได้ค่ะ ปรับปรุงได้อยู่แล้วครับ  การลปรร. นั้น ทุกความคิดเห็นมีคุณค่าครับ

   1. ควรมีการประเมินความพึงพอใจทุก ๆ งาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
   2. ในบางเกณฑ์การตัดสินยังไม่สามารถใช้ได้ทุกสำนักงานเลขาฯ ค่ะ
   3. ระบบข้อมูลสารสนเทศ มีความสำคัญยิ่งในปัจจุบัน ทำอย่างไรที่
       จะมีเกณฑ์ที่กระตุ้นให้ทุกงานได้จัดทำ

    สำหรับดัชนีที่ 10.4 งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยเสนอแนะว่า เกณฑ์ข้อนี้บัณฑิตวิทยาลัย ไม่สามารถนำมาใช้ได้ หากเป็นไปควรมีคำว่า หรือในแต่ละอย่าง เช่น ตารางสอบ หรือ โครงการฝึกงาน หรือ.....

   ขอบคุณสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยมากครับ สำหรับข้อเสนอแนะ

                                                                                       บอย สหเวช
                                                                                       15 ก.พ. 50