OKM-7 : ข้อเสนอแนะเกณฑ์องค์ประกอบที่ 10 จากสนง.สถาปัตยฯ

  บันทึกนี้ต่อจาก บันทึกที่สี่

   ข้อเสนอแนะเกณฑ์องค์ประกอบที่ 10 จากสำนักงานเลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ครับ

   ดัชนีที่ 10.1 งานธุรการ เห็นด้วยกับการใช้เกณฑ์ที่ 1 เป็นดัชนีการประเมินด้านงานธุรการ เนื่องจากมีความสมเหตุสมผลมากว่าในด้านของการประเมิน

   ดัชนีที่ 10.2 ควรปรับเกณฑ์ข้อที่ 4 เป็นมีการประเมินผลและนำผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา


                                                                                          บอย สหเวช
                                                                                           15 ก.พ. 50

                                   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

78846

เขียน

15 Feb 2007 @ 18:19
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 17:25
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก