OKM-7 : ข้อเสนอแนะเกณฑ์องค์ประกอบที่ 10 จากสนง.สถาปัตยฯ

  ติดต่อ

  บันทึกนี้ต่อจาก บันทึกที่สี่

   ข้อเสนอแนะเกณฑ์องค์ประกอบที่ 10 จากสำนักงานเลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ครับ

   ดัชนีที่ 10.1 งานธุรการ เห็นด้วยกับการใช้เกณฑ์ที่ 1 เป็นดัชนีการประเมินด้านงานธุรการ เนื่องจากมีความสมเหตุสมผลมากว่าในด้านของการประเมิน

   ดัชนีที่ 10.2 ควรปรับเกณฑ์ข้อที่ 4 เป็นมีการประเมินผลและนำผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา


                                                                                          บอย สหเวช
                                                                                           15 ก.พ. 50

                                   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 78846, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:25:43+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มหาวิทยาลัยนเรศวร#okm#การประกันคุณภาพ#officekm#คณะสหเวชศาสตร์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)