ชุมพรผ่านบรรยากาศเทศกาลวันแห่งความรักในปี 50 อย่างน่ารัก   ไม่ฟู่ฟ่าฟุ่มเฟือยแบบตะวันตกจ๋าในหมู่น้องๆวัยรุ่นอย่างที่ผู้หลักผู้ใหญ่กังวลจนนอนไม่ค่อยหลับกัน  ทีออกมาน่ารักได้อย่างนี้ เพราะพี่น้องชาวชุมพรทุกคนเฝ้าห่วงใย ตั้งแต่พระสงฆ์องคเจ้า ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  สื่อมวลชน ชุดจัดระเบียบสังคม เจ้าของผู้ประกอบการสถานบริการประเภทต่างๆทั้งหอพักและบ้านเช่า  ผนึกกำลังกันระแวดระวังห่วงหาอาทรลูกหลานของบ้านเมืองอย่างจริงจังเข้มแข็ง