KM กับ ทีมงาน สสจ ขอนแก่น (๓)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การจัดการความรู้ กับ PCU

KM กับ ทีมงาน สสจ ขอนแก่น

 วันนี้ทีมงาน KKU_KM ไปจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับ ทีมงาน TOT ของ เครือข่าย PCU

(http://gotoknow.org/archive/2005/11/12/11/57/07/e6971)

 หลังจากการใช้เวลาสามชั่วโมงในการทำกิจกรรมที่เรียกว่า Action Learning เราได้ทำ AAR โดยสอบถามผู้เข้าร่วมสัมมนา ผลออกมา ร้อยละ ๙๙ ได้รับความเข้าใจและพึงพอใจกับ สามชั่วโมงของการนำ "การจัดการความรู้มาสู่ ชาว PCU" และ ทุกท่านจะนำไป "พัฒนา ตน คน งาน และ องค์กร" ซึ่งทาง ทีมงาน KKU_KM จะนำความก้าวหน้ามาเสนอต่อไปครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)