สืบเนื่องจากบันทึกก่อนหน้านี้ < Link >

         ใครเป็นใครระหว่างการพูดคุย เป็นดังนี้ครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         วิบูลย์ วัฒนาธร