ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก สามารถคว้ารางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2548 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จากงานวิจัยเรื่อง “การตรวจสอบฟิสิกส์ของเอกภพในระยะแรกเริ่มและแบบจำลองของจักรวาล” โดยพยายามทำนายชะตากรรมของจักรวาลที่มีพลังงานมืดอยู่ในนั้นว่าจักรวาลจะจบอย่างไร ทั้งนี้พลังงานมืดเป็นพลังงานที่มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ เป็นพลังงานที่ทำให้เกิดการขยายตัวเร่งออกของจักรวาล ที่ทุกวันนี้มีการขยายตัวเร็วขึ้นเรื่อย ๆ

        

         ท่านที่ต้องการรู้จักผลงานของ ท่านอาจารย์ ดร. บุรินทร์ มากยิ่งขึ้น สามารถศึกษาได้จาก website นี้ครับ

         www.sci.nu.ac.th/tptp/

         วิบูลย์ วัฒนาธร