การศึกษา

การศึกษาเด็กและเยาวชน
การศึกษาของเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางสังคมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนาทรความเห็น (1)

ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนสถานพินิจฯ
IP: xxx.113.77.100
เขียนเมื่อ 
ไปประสานงานหน่วยงานด้านการศึกษาด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษา