ความเห็น 7908

การศึกษา

ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนสถานพินิจฯ
IP: xxx.113.77.100
เขียนเมื่อ 
ไปประสานงานหน่วยงานด้านการศึกษาด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษา