สุไลมาน

สุไลมาน 21 พย 48

สวัสดีครับ......

เช้า วันนี้  เริ่มงานด้วยการแก้โครงการใหม่เพราะโครงการเก่าที่ส่งไปอาจารย์บอกว่ายังเขียนไม่ถูกโครงการที่ผมเขียนเสนอ อ.วิจิตรเป็นโครงการ ผลิตวีดิทัศน์ เรื่องการสาธิตการทดลองการทำเม็ดฝน อาจารย์ให้ไปแก้ตรงส่วน ของหลักการและเหตุผลในส่วนของ ทำเพื่ออะไร ทำด้วยสื่ออัไร สื่อนี้ดีอย่างไร ผมก็เลยไปยืมหนังสือจากห้องสมุดมาดูเป็นข้อมูลในการเขียนโครงการใหม่ จากนั้น มาทำงาน ที่ อ.ดวงเดือน สั่ให้วาดรูป โครงหน้าของตัวเองและวาดรูปคิ้ว เพื่อที่จะใช้ในการเรียนแต่งหน้าใช้เวลามำจนพักเที่ยง

เริ่มตอนบ่าย พี่โอ๊ตให้ทำปก  CD โดยการใช้โปรแกรม  photoshop cs  ทำไปทั้งหมด  2  ปก  จนถึงเวลาเลิกงาน วันนี้ สวัสดี ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสุไลมานความเห็น (0)