PowerPoint File “รวมพลคนเขียน blog ในชุมชน NUKM”

ประเด็นพูดคุยหลัก ๆ จะอยู่ที่ Concept ของ KM เพื่อให้ทุกคนเกิดความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้เต็มตามศักยภาพ และเป็นตัวคูณด้าน KM ที่ดีต่อไป อย่างน้อยก็ภายในหน่วยงานของตนเอง

         วันพุธที่ 23 พ.ย. 48 (10.00-12.00 น.) มีการนัดพูดคุยกัน (F2F) ในหมู่คนเขียน blog ในชุมชน NUKM ซึ่งปกติส่วนใหญ่ได้แต่พูดคุยกันแบบ B2B

         เรานัดกันที่ห้อง Main Conference ตึก CITCOMS มน. โดยนัดกันว่าจะมาพูดคุยกันตามด้วยรับประทานอาหารร่วมกันทำนองนี้ทุก ๆ 3 เดือน และคาดหวังว่าจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

         ก่อนประชุมผมได้รับรายงานว่ามีคนตอบรับเข้าร่วม รวม 41 คน หลังประชุมมีรายงานว่ามีคนเข้าร่วม 42 คน บรรยากาศการพูดคุยก็เป็นไปด้วยดี เชื่อว่าหลายคนคงจะนำมาเล่า ผมจึงขอผ่านไป

         ประเด็นพูดคุยหลัก ๆ จะอยู่ที่ Concept ของ KM เพื่อให้ทุกคนเกิดความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้เต็มตามศักยภาพ และเป็นตัวคูณด้าน KM ที่ดีต่อไป อย่างน้อยก็ภายในหน่วยงานของตนเอง

         ผมรับปากที่ประชุมว่าจะนำเอา PowerPoint File ที่ใช้เป็นตัวเดินเรื่องในการพูดคุยมาลงใน blog ให้ทบทวนกัน ซึ่งหลาย Slide ได้จากท่านอาจารย์ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการสื่อสารพัฒนาการเรียนรู้ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) จึงขอขอบคุณท่านอีกครั้ง ณ ที่นี้

         PowerPoint File ที่ว่าเป็นดังนี้ครับ < Click >

         วิบูลย์ วัฒนาธร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)