เดินหน้าปฏิรูปการเรียนรู้"ผู้เรียนสำคัญที่สุด"

แถลงข่าวงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 2

ปี่กลองงานมหกรรมการจัดการความรู้ครั้งที่สองเริ่มขึ้นแล้ว เมื่อวานนี้ ที่อาคาร เอสเอ็มทาวเวอร์ชั้น 14 โดยมีคุณหมอวิจารณ์ พานิช ปรมาจารย์ด้านการจัดการความรู้ (KM) ของไทยเป็นแม่งาน

ผู้ที่ไปร่วมงานแถลงข่าวนอกจากจะมีผู้สื่อข่าวมากหน้าหลายตามาร่วมงานแล้ว สีสันของงานที่ต้องยกนิ้วให้ทีมงานนักจัดการความรู้ที่ได้วางแผนเตรียมการแถลงข่าวโดยเชิญ 5 หน่วยงานที่มีการจัดการความรู้ที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กร/ชุมชน ที่น่าสนใจ เช่น

*การจัดการความรู้ของ ร.พ.บ้านตาก : โรงพยาบาลชุมชนเล็กๆที่นำการจัดการความรู้ไปบูรณาการกับงานประจำ จนเกิดเป็นระบบและวัฒนธรรมการทำงานที่มีการเรียนรู้และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา คือ "บุคลากรพัฒนา งานพัฒนาและโรงพยาบาลพัฒนา" ที่เป็นตัวอย่างการบริหารจัดการโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ นำเสนอโดย คุณเกศราภรณ์  ภักดีวงศ์ หัวหน้าทีมคุณภาพโรงพยาบาลบ้านตาก

*การจัดการความรู้เครือข่ายเกษตรปลอดสารเพื่อพิจิตรแข็งแรง ซึ่งนำการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการขยายเครือข่ายชาวพิจิตรกลุ่มต่างๆรวมกว่า 7 เครือข่าย ที่ร่วมกันทำให้พิจิตรเป็นเมืองที่แข็งแรง ทั้งเรื่องสุขภาพและเศรษฐกิจ  นำเสนอโดยนายสุรเดช  เดชคุ้มวงศ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

*การจัดการความรู้ของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา "การจัดการศึกษา นอกกรอบกะลา"   ซึ่งใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการบูรณาการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแก่เด็กที่จะเก่งทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาบริบทอยุธยามรดกโลก  จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายในแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติสนองแนวพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" ฯลฯ โดยใช้โมเดลจิระศาสตร์ (JIRASART Teaching Model) จัดเป็นการศึกษานอกกรอบกะลา เพื่อคุณภาพเด็กไทยวัยใส  นำเสนอโดย ดร.ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

*การจัดการความรู้ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  ซึ่งนำหลักการจัดการความรู้ไปสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองคืกร ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคน พัฒนางานและธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างให้กับที่อื่นๆ  นำเสนอโดยคุณสุรสิทธิ์  ตันธนาศิริกุล  ผู้จัดการศูนย์พัฒนาความรู้เครือปูนซิเมนต์ไทย

*ระบบ "Blog" Gotoknow.org เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการจัดการความรู้โดยคนไทย  โดย สคส.ได้สนับสนุนให้นักวิจัยไทย  พัฒนา Gotoknow.org เป็ระบบ "บล็อก" เพื่อการจัดการความรู้แบบฝังลึกโดยเน้นการบันทึกในรูปแบบไดอารี่ของแต่ละบุคคลเพื่อแสดงความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคการทำงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ให้บริการฟรีแก่คนไทยทุกคน  นำเสนอโดย ดร.จันทวรรณ  น้อยวัน และ ดร.ธวัชชัย  ปิยะวัฒน์

เทาที่กล่าวมานี้เป็นเพียง "น้ำย่อย" ที่บรรดานักจัดการความรู้ทั้งหลายต่างสนใจเฝ้าติดตาม เจาะลึกถึงแก่นความรู้ผ่านเวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน "มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 2" ในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2548  แต่เสียดายสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในปีนี้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มตามจำนวนแล้วครับ  อย่างไรก็ตามผมยินดีอาสาเข้าไปเก็บเกี่ยวแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งดีๆมีประโยชน์มาเล่าสู่กันฟังผ่านเว็บบล็อกนี้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้KM



ความเห็น (1)

พิทักษ์
IP: xxx.170.226.19
เขียนเมื่อ 
ผมเสียดายที่ลงทะเบียนไม่ทัน แต่จะติดตามข่าวจากบล็อกครับ