รายงานความคืบหน้าครั้งที่1

รายงานความคืบหน้าครั้งที่1 บริษัทอินดี้ฟรีด้อม(หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม)

อาทิตยา   โซ่กลิ่ม   หน้าที่ หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

         ศึกษาและจัดฝึกอบรมการประดิษฐ์พวงกุญแจห้อยโทรศัพท์มือถือ

การวางแผนการทำงานฝ่ายฝึกอบรม

         1. ประชุมสมาชิกในฝ่าย

         2. สำรวจตลาดเกี่ยวกับพวงกุญแจห้อยโทรศัพท์มือถือว่ามีรูปแบบใดบ้างและรูปแบบใดที่ประชาชนชอบและนิยมซื้อ

         3. สำรวจอุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรมว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง   จำนวนเท่าใด   และสำรวจราคาของอุปกรณ์เพื่อที่จะนำมาเสนอกับฝ่ายการเงิน

         4. เสนอที่ประชุมเพื่อทำการอนุมัติ

ความคืบหน้าของการทำงาน

         หลังจากประชุมครั้งที่ 1 แล้ว   ได้วางแผนการทำงานโดยเริ่มจากการได้ไปสำรวจตลาดและศึกษาวิธีการทำพวงกุญแจห้อยโทรศัพท์มือถือจากผู้ขายและผู้ที่ประดิษฐ์พวงกุญแจ   จากนั้นได้ไปสำรวจตลาดสำเพ็งเพื่อที่จะสอบถามราคาและหาอุปกรณ์ที่จะต้องนำมาฝึกอบรมเพราะตลาดสำเพ็งเป็นตลาดที่มีอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำของประดิษฐ์ทุกอย่างรวมอยู่ที่นี่   จากนั้นจึงซื้ออุปกรณ์ที่จะต้องใช้ประดิษฐ์พวงกุญแจห้อยโทรศัพท์มือถือมาทำการลองประดิษฐ์ให้เป็นหลายๆรูปแบบเพื่อที่เวลาจัดฝึกอบรมจะได้เกิดความหลากหลายในการที่ผู้เข้าฝึกอบรมได้มีแบบให้เลือกทำหลายๆแบบ   แต่ในการจัดฝึกอบรมไม่จำเป็นต้องทำตามแบบที่ผุ้จัดฝึกอบรมทำก็ได้   ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถทำได้เองตามความคิดสร้างสรรค์ของตน   เพราะฝ่ายฝึกอบรมจะมีอุปกรณ์ในการทำให้เลือกหลายรูปแบบตามใจผู้เข้าฝึกอบรม   เนื่องจากฝู้เข้าฝึกอบรมบางคนอาจชอบไม่ตรงกันก็สามารถทำแบบที่ตนเองชอบได้

         ถ้ามีความคืบหน้าในการทำงานต่อไปก็จะทำการรายงานผลออกมาเป็นระยะ

อาทิตยา   โซ่กลิ่ม

หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาทิตยาความเห็น (1)

Dr.Rose
IP: xxx.155.54.250
เขียนเมื่อ 

บันทึกนี้อยู่ผิดชุมชนค่ะ ย้ายออกไปไว้ให้ถูกที่ด้วย