วันที่  (23 พ.ย. 48) ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง ชุมชนคนเขียน Blog   ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น  และได้รู้จัก Beeman  ตัวจริง  รู้สึกเหมือนได้เจอดารายังไงไม่รู้  ดีคะ  ให้ความรู้ผู้อื่นในเรื่องที่ตนเองมีความรู้  เหมือนเป็นอาจารย์ด้านผึ้งโดยตรงคะ   รู้สึกว่าในระยะนี้  การจัดการองค์ความรู้จะมาแรงนะคะ  เห็นที่จะต้องศึกษาอย่างจิงจังกับเค้าบ้าง  (ถ้ามีเวลานะคะ) 

        ตอนนี้ไดเริ่มเข้าสมัครเป็นสมาชิกของแต่ละชุมชนแล้วคะ  แต่ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไร ก็ลองไปเรื่อยๆ  รูปยังขึ้นไม่ได้เลยคะ  ใครรู้ช่วยบอกวิธีด้วยนะคะ  เพราะลองแล้วก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าไฟล์รูปใหญ่หรือเล็กไป  คณะสังคมศาสตร์มีชุมชน3 ชุมชนคะ  การเงิน  ประกันฯ  เลขาคณะฯ  แต่ไม่ค่อยได้เปิดกันคะ  แต่ถ้ามีเวลาก็ไม่พลาดที่จะเปิดขึ้นมาอ่านนะคะ   yyy