การอบรมวิทยากรแกนนำการจัดการความรู้ สอศ. เพื่อไปดำเนินการแก้ปัญหาความยากจน

การอบรมวิทยากรแกนนำการจัดการความรู้ สอศ. เพื่อไปดำเนินการแก้ปัญหาความยากจน

         นี่เป็นการอบรมครั้งที่ 1  วันที่ 20 - 22 พ.ย.48  โดยคุณธวัชเป็นวิทยากรหลัก   คุณนภินทรเป็นวิทยากรผู้ช่วย   ผมเป็นกองหนุน   ต้นเรื่องได้เคยบันทึกไว้แล้ว (click)   และบันทึกที่ 2 (click) เกี่ยวกับเรื่องนี้

         คณะผู้จัดของ สอศ. บอกว่าบรรยากาศของการสัมมนาครั้งนี้เอาจริงเอาจังมาก   ผู้เข้าร่วมประชุมสนใจ  เอาใจใส่  และรับผิดชอบต่อการทำงานร่วมกันใน workshop อย่างดียิ่ง   คุณธวัชคงจะเขียนบล็อกเล่ารายละเอียดเอง

         คนที่มาเข้า workshop นี้บอกว่าเขาจะกลับไปทำงานไม่สะดวกนัก   เพราะผู้บริหารสถานศึกษาจะยังไม่เข้าใจเรื่อง KM   เราจึงคุยกันระหว่างทีมบริหารโครงการแก้ปัญหาความยากจนของ สอศ. กับทีม สคส. ว่าคงจะต้องจัดการประชุมบรรยายเรื่อง KM กับเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนให้แก่ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 1 วัน

         ในช่วงบ่ายวันที่ 22 พ.ย. มีการนำเสนอแผนการดำเนินการแก้ปัญหาความยากจนของแต่ละภาค   ผมมีความรู้สึกว่าผู้นำเสนอมุ่งเข้าไปช่วยเพิ่มรายได้เป็นยุทธศาสตร์หลัก   ซึ่งผมไม่ค่อยเห็นด้วยว่าจะแก้ปัญหาความยากจนได้   ผมมีความเชื่อว่าการแก้ปัญหาความยากจนต้องแก้ในระดับเปลี่ยนกระบวนทัศน์   โดยยุทธศาสตร์หลักคือลดรายจ่าย   ผมเชื่อว่าการลดรายจ่ายสำคัญกว่าการเพิ่มรายได้   ซึ่งจะต้องทำทั้ง 2 ด้านไปพร้อม ๆ กัน

         ผมมีข้อสงสัยว่า   ทาง สอศ. จะดำเนินการ "แก้ปัญหาความยากจน" โดยเข้าไปดำเนินการระดับปัจเจกหรือจะดำเนินการระดับชุมชน/การรวมกลุ่ม

ในตอนเย็นวันที่ 22 พ.ย.48 ก่อนปิดการประชุม   ผมได้ให้ข้อสังเกตแก่ที่ประชุม 4 ประการ
     (1) การเอา KM ไปใช้เป็นเครื่องมือ ลปรร. เพื่อแก้ปัญหาความยากจนต้องมีการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อแต่ละสถานการณ์  และจะต้องมี "การจัดการ" วิธีใช้ KM
     (2) ในการนำ KM ไปใช้ดำเนินการแก้ปัญหาความยากจน   ให้คิดแบบ KM คือ
          - ไม่เริ่มจากศูนย์   แต่เข้าไปต่อยอด "ความสำเร็จ" ที่มีอยู่แล้วในชุมชน
          - ต้องเข้าไปหา "หุ้นส่วนเชิงกลยุทธ" (strategic partner) ในชุมชน
     (3) ควรคำนึงถึงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาความยากจนให้ดี   โดยเฉพาะ
          - การเพิ่มรายได้ VS. ลดรายจ่าย
          - การแก้ปัญหาระดับปัจเจก VS. โดยกระบวนการกลุ่มควรเป็นยุทธศาสตร์ "both and" ไม่ใช่ "either or" โดยต้องเข้าใจว่าจะเน้นตรงไหน
     (4) เกิดการเรียนรู้ของสถาบันอาชีวศึกษาในเวลาเดียวกันด้วย

          วันที่ 23 พ.ย.  สคส. จะ AAR เรื่องนี้   แล้วคุณธวัชจะเอาขึ้นบล็อกและเราขอนัดทีมของ สอศ. มา AAR งานนี้ร่วมกับทีม สคส. ในวันที่ 9 ธ.ค.48  เวลา 07.30 - 08.30 น.

    

       บรรยากาศห้องประชุม                      การประชุมกลุ่ม

วิจารณ์  พานิช
 22 พ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)