นักศึกษา ป.โท กับการจัดการความรู้

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การจัดการความรู้ เครื่องมือการ "ลปรร"

นักศึกษาปริญญาโทกับการจัดการความรู้

 วันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน ผมได้ไปสอนนักศึกษา ป.โท ที่คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ในเรื่อง "ผู้นำ" และ เรื่อง "การวางแผนกลยุทธ์" มีนักศึกษารวม ๒๘ ท่าน ส่วนใหญ๋เป็นเภสัชกรที่มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล และ สำนักงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 กระบวนการเรียนการสอนจึงได้ปรับนำกิจกรรม "การจัดการความสัมพันธ์ และ การแลก เปลี่ยน เรียน รู้" เข้ามาเป็นเทคนิคในการเรียนการสอน

 หลังการเรียนสองวันได้ให้นักศึกษาได้ทำ "After Learing Review" ในประเด็นที่เรียนมาสามเรื่อง

 ๑.ได้อะไรเกินความคาดหวังในหัวข้อที่เรียน

 ๒.ขาดประเด็นอะไรหรือไม่

 ๓.อื่นๆ

 ผลออกมาทำให้เกิดกำลังใจ และ มีความคิดที่ไม่ผิดหวังที่นำการ "จัดการความรู้" ทั้งการ "ลปรร" และ "สุนทรียสนทนา" มาใช้น่าน่าจะทำให้นักศึกษามีส่วนร่วม และ นำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการพัฒนา "ตน คน งาน และ องค์กร" ได้ครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)