เมื่อวันที่ 20-22 พ.ย. ที่ผ่านมา ได้เข้ารับการอบรม KM มา ซึ่งมีการแนะนำให้สมัคร สมาชิกเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และการติดต่อระหว่างชาว KM จึงได้สมัคสมาชิกและทดลองสร้างบันทึกรวมทั้งศึกาการใช้งานต่างๆ