สามประสาน HA Forum

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พรพ จัด ลปรร ที่ปรึกษา วิทยากร ผู้เยี่ยมสำรวจ

สามประสาน HA Forum

 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ได้จัดการ "แลก เปลี่ยน เรียน รู้" ระหว่าง " ที่ปรึกษา วิทยากร ผู้เยี่ยมสำรวจ" ที่ชายทะเลบางแสน ในระหว่างวันที่ ๒๑ และ ๒๒ พ.ย โดยมีผู้เข้าร่วม "ลปรร" แบบ "สหสาขาวิชาชีพ" โดย ผอ.น.พ อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และ รอง ผอ.ดวงสมร ศรีผดุง ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ทีมงาน HACC_KKU ไปร่วมงานนี้ ๑๐ ท่าน โดยผู้เข้าร่วมมาจาก หลากหลายหน่วยงาน

 เป้าหมายหลักที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง คือ การที่ทีมงาน ๑๒๐ กว่าท่านได้มาสร้างเครือข่ายในการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพโรงพยาบาล

 ในการประชุม "ลปรร" ทีมเครือข่ายที่เรียกว่า HACC ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ โดย ท่าน รอง ผอ.(พี่ต้อย) จะดำเนินการให้มีการปรึกษาหารือกันทุกๆสามเดือน

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)