เชิญชวนส่งสาระน่ารู้ครับ

ช่วยกันส่งช่วยกันอ่านนะครับ

คำสำคัญ (Tags)#เชิญชวนส่งสาระน่ารู้ครับ

หมายเลขบันทึก: 78686, เขียน: 15 Feb 2007 @ 11:40 (), แก้ไข: 05 May 2012 @ 13:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

บทความ  ข้อมูลเชิงวิชาการ สาระน่ารู้

Worldwide Work Plus Study Co., Ltd. (W2)
IP: xxx.8.14.122
เขียนเมื่อ 
บริษัท Worldwide Work Plus Study จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ คำปรึกษาแนะนำ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในหลายๆด้านให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และบุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความประสงค์ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ อีกทั้งยังดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยเริ่มจากหลักสูตรพื้นฐานทั่วไป เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานจนถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้บริษัท Worldwide Work Plus Study จำกัด ยังได้รับเกียรติจาก 4 องค์กรแลกเปลี่ยนของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อโครงการ Work and Travel Program in USA บริษัท Worldwide Work Plus Study จำกัด ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระดับอุดมศึกษาประจำปี 2551      ( Work and Travel Program in USA 2008 ) ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรของมูลนิธิเพื่อการศึกษาในต่างประเทศ ( Non-profit Organization ) จำนวนทั้งสิ้น 4 องค์กร ซึ่งประกอบด้วย องค์กร Inter Exchange, องค์กร Alliance Abroad Group, องค์กร Aspect และ องค์กร Cultural Exchange Network โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือ การเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศึกษาแนวทางในการดำเนินชีวิตของชาวอเมริกันในแง่มุมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติในสถานการณ์จริง และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับนี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางในการดำเนินชีวิตในอนาคต ซึ่งถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ของเยาวชนไทยให้มีมุมมองที่กว้างขวางขึ้น นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพิจารณาเข้าฝึกงานในสถานที่ที่องค์กรจัดหาให้เช่น National Park, Amusement Park, Fast Food, Hotel หรือ Resort เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมโครงการ Work and Travel Program in USA ที่มีประโยชน์ให้กับนักศึกษา บริษัท Worldwide Work Plus Study จำกัด จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ Work and Travel Program in USA 2008 โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะที่เน้นการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ ของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่นักศึกษาที่สนใจจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ตามที่ได้เรียนไว้ข้างต้น  Worldwide Work Plus Study Co., Ltd.Queen Sirikit National Convention Center (Zone A), Room No. A 115 60 New Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110. Tel : 0-2654-5667-8 Fax : 0-2654-5669 Mobile : 089-113-8137 E-mail : [email protected] Website : www.worldwideworkplus.com
บริษัท Worldwide Work Plus Study Co., Ltd.
IP: xxx.8.17.251
เขียนเมื่อ 
ปิดภาคเรียนเมษาฯ นี้ ไปพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษพร้อมท่องเที่ยวณ มหานครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียด้วยโครงการ 3 Weeks Study Tour in Sydney, Australia กับ W2 (โครงการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนพร้อมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม) 30 มีนาคม 15 เมษายน 2551 ในราคาพิเศษสุดคุ้มเพียง 97,500 บาทเท่านั้น* *สมัครวันนี้ รับฟรีทันที่ Voucher มูลค่า 500 บาท สำหรับรับประทานอาหารร้านโปรดของครอบครัว นอกเหนือจากโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระดับอุดมศึกษา Work & Travel Program in USA แล้ว ทาง บริษัท Worldwide Work Plus Study (W2) จำกัด ยังเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ในการใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในรูปแบบของโครงการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนพร้อมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สิ่งที่น้องๆจะได้รับการจากการเข้าร่วมโครงการ·     สามารถใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด·     สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร·     สามารถสร้างโอกาสในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านบทเรียนและกิจกรรมต่างๆ·     สามารถเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนชาวต่างชาติและการอยู่ร่วมกับ Homestay·     สามารถเปิดมุมมองใหม่ให้ได้รับประสบการณ์ที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความคิดริเริ่มที่สร้างสรรค์ให้กับเยาวชน คุณสมบัติผู้สมัคร·     มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ·     กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลาย หรือระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - 4 ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเท่านั้น·     มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ยหรือ GPA ไม่ควรต่ำกว่า 2.0·     มีความพร้อมในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่าง ค่าโครงการครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้·     ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซิดนีย์ และค่าภาษีสนามบิน·     ค่าจัดหาที่พักและค่าที่พักแบบ Homestay พร้อมอาหาร (พักครอบครัวละ 1-2 คน)·     ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าเรียนภาษาอังกฤษ 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ และค่าหนังสือเรียนเป็นเวลา 3 สัปดาห์·     การปฐมนิเทศวันเปิดเรียนพร้อมการสอบวัดระดับก่อนการเข้าเรียน·     กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆในช่วงบ่ายวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์ (เต็มวัน)·     รถรับ-ส่งจาก Airport-ที่พักโดยโฮมสเตย์ในวันที่เดินทางไปถึง·     ค่าธรรมเนียม VISAพร้อมคำแนะนำในการยื่นเอกสารและค่าประกันการเดินทาง·     อาจารย์ผู้นำทัศนศึกษาและเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  *อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (Extra Charge) สำหรับน้ำหนักกระเป๋าในปริมาณที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและ ค่าเดินทางระหว่างที่พักถึงสถาบัน  รู้จักมหานครซิดนีย์ล่วงหน้ามหานครซิดนีย์ตั้งอยู่บริเวณเมืองท่า Port Jackson ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งแต่เดิมนั้นก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเป็นสถานที่กักขังนักโทษ แต่ซิดนีย์ได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและพัฒนากลายเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของโลกที่มีท่าเรือมากมายและมีสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วโลก อาทิ สะพานฮาร์เบอร์ (Harbour Bridge) และ โอปร่าเฮาส์ (Opera House) สำหรับงานเทศกาลที่สำคัญและจัดเป็นประเพณีทุกปีคือเทศกาลฮันเตอร์วัลเลย์วินเทจ (Hunter Valley Vintage Festival) ช่วงเดือนมีนาคม เทศกาลเกย์และเลสเบี้ยนมาดิกราส (Gay and Lesbian Mardi Gras) ช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคม หรืองานแข่งเรือยอร์จ จากซิดนีย์ไปโฮบาร์ต (Sydney to Hobart Yacht Race) เริ่มวันที่ 26 ธันวาคม เป็นต้นไป เงื่อนไขการยกเลิกและคืนเงินค่าโครงการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ 3,500 บาท ในทุกกรณี หากยกเลิกภายหลังจากชำระเงินแล้วเต็มจำนวน กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  บริษัทฯ จะคืนเงิน 94,000 บาท หากแจ้งภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 กรณีแจ้งภายในวันที่ 5 มีนาคม 2551 รับคืน 47,000 บาท หลังจากนั้นบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกรณี  สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ที่     บริษัท Worldwide Work Plus Study Co., Ltd. จำกัดศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (โซน A), ห้อง A 115เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110.โทร : 0 2654 5667-8, 089 113 8137  แฟกซ์ : 0 2654 5669

E-mail : [email protected]  

Website : www.worldwideworkplus.com 3 Weeks Study Tour in Sydney, Australia กับ W2 - Worldwide Work Plus Study  Co., Ltdเรียนภาษาและท่องเที่ยวประเทศ Australia ราคาไม่ถึงแสนกับ W2 – แห่งเดียวเท่านั้น  Study Tour 3 สัปดาห์ที่ Sydney, Australia ราคาประหยัด เรียนต่อต่างประเทศ