นักบริหารระดับต้น

 ปิด คือ เปิด บรรเจิดสร้างสรรค์ รวมพลังนักบริหารระดับต้น กรมสรรพากร รุ่นที่ ๔๓

 หมาดๆรายงานเช้านี้ มีเรื่องราวน่าประทับใจ ก่อนจากไปกลับเข้ารั้วโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

  เช้านี้ทีมงานศูนย์บริการวิชาการได้ปิดหลักสูตรไปอีกหนึ่งหลักสูตร คือ ผู้บริหารระดับต้น จากกรมสรรพากร รวมทั้งสิ้น ๕๒ ชีวิต เราเปิดการสัมมนาหลักสูตรตั้งแต่ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐ ที่จังหวัดอุดรธานี หลักสูตรมีความพิเศษ อยู่อย่างหนึ่ง คือ ได้เรียนเชิญ ทีมงานจากภาคธุรกิจเอกชนเข้ามาร่วม ๒ ท่าน จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

 เราใช้เวลาเรียนรู้ร่วมกัน ๑๕ วันเต็ม มีกิจกรรม BAR หรือ Before Action Review และ กิจกรรม AAR หรือ After Action Review ทุกวันหลังจัดสัมมนา เราดำเนินการเป็นรายบุคคล และ เป็นกลุ่ม มีการนำเสนอทุกเช้า เป้าประสงค์หลัก คือ การสร้าง "องค์การเรียนรู้"

 มีกิจกรรมสร้างความรักในระหว่างการสัมมนา โดยมี Buddy เพื่อนซี้คู่ใจ มอบพลังเสริมความรักให้ทุกๆวัน วันนี้มีการเฉลยพร้อมหยาดน้ำตา ซาบซึ้งในความรักเพื่อนของ "ผู้บริหารระดับต้น หรือ นบต ๔๓"

 ปิด คือ เปิด ทุกทุกคนได้เปิดใจ ให้ความรัก ความเป็น "เพื่อนแท้" ไม่ใช่แค่ "คนร่วมงาน" (คลิก)

             เปิดรับความรู้ จากวิทยากรและทีมผู้เข้าร่วมสัมมนา ๕๒ ชีวิต

             เปิดรับทักษะ สู่องค์การเรียนรู้

             เปิดปรับทัศนคติทำงานเป็นทีม

             เปิดการสร้างเครือข่าย

             เปิดโลก นักบริหาร

 ยามต้องต้องแยกย้ายกันไปปฎิบัติภาระกิจ ตามหน้าที่ วันนี้ทีมงานหลายท่านน้ำตาซึมครับ สวมกอดลากันด้วยความรักและผูกพันว่า

  "ฉัน และ เธอ คือ เพื่อนร่วมสร้างสรรค์ ร่วมพลัง นักบริหาร ระดับต้น นบต ๔๓"

 ขออวยพรให้ท่านผู้บริหารทุกท่าน ประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการ ครับ

JJ2007