แนะนำโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

แนะนำโรงเรียนวัดเกตุสโมสร
ประวัติโรงเรียนวัดเกตุสโมสรโรงเรียนวัดเกตุสโมสร  ตั้งอยู่หมู่ที่ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผู้เริ่มก่อตั้งโรงเรียน  คือ ขุนไพบูลย์  แจ่มไพบูลย์  กำนันตำบลบางขนาก  เป็นโรงเรียนประชาบาล  ประเภทนายอำเภอจัดตั้ง  เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  พ.ศ. 2473  ปัจจุบันรวมเวลา 71 ปี  โดยให้ชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลบางขนาก  (วัดต้นสำโรง)  อาศัยศาลาการเปรียญวัดเป็นที่เล่าเรียน  โดยมีนายชุบ   สิทธิสุนทร  เป็นครูใหญ่  เปิดสอนตั้งแต่ ป.1-ป.มีครู 4 คน  นักเรียน 100 คน                ต่อมาในปี  พ.ศ. 2495  พระครูเลี่ยม  เจ้าอาวาสวัดเกตุสโมสร  ได้หารายได้มาสร้างอาคารขึ้น 1 หลัง  เป็นอาคารไม้  2  ชั้น  แบบ  ป.02  จำนวน  8  ห้องเรียน  ให้ชื่อว่า  โรงเรียนวัดเกตุสโมสร (เลี่ยมประชาสรรค์)                ในปี พ.ศ. 2512  ท่านพระครูเฉลา  รองเจ้าอาวาสวัดเกตุสโมสร  และคณะกรรมการศึกษาได้รื้อห้องสมุดวิบุคลักษม์  และของบประมาณสมทบ  มาสร้างอาคารอีกหนึ่งหลัง  จำนวน 3 ห้องเรียน  ให้ชื่ออาคารว่า  อาคารแจ่มไพบูลย์   สิงห์สิทธิสุนทรอุทิศ                ในปี พ.ศ. 2517  และปี พ.ศ. 2521  ได้งบประมาณ  จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้สร้างอาคารแบบ 017  ขนาด 8 ห้องเรียน  จำนวน 2 หลัง   รวมเป็น 16 ห้องเรียน  โดยให้ชื่อว่า อาคารศิริเกตุประชานุสรณ์ 1 และ 2 เดิมโรงเรียนนี้จัดการศึกษาตั้งแต่ ป.1-ป.7   และเป็นโรงเรียนเดียวที่จัดการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ในบริเวณนี้                ในปี พ.ศ. 2540  ทางโรงเรียนได้ขอเปิดชั้นเรียนเพิ่มขึ้นอีก  ได้แก่  อนุบาล 3 ขวบ 1 ห้องเรียนและขอเปิดขยายโอกาสทางการศึกษา   ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ทำให้การจัดการเรียนการสอนยุ่งยาก  ทางโรงเรียน   พระครูวิจิตรธรรมสโมธานเจ้าอาวาสวัดเกตุสโมสร    กรรมการโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน  จึงขอรื้อย้ายโรงเรียนหลังเก่า   คือ  อาคารแจ่มไพบูลย์  สิงห์สิทธิสุนทรอุทิศ  และหาเงินมาสมทบสร้างอาคารอนุบาล   เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  ระดับก่อนประถมศึกษา  เป็นมูลค่า 700,000 บาท                ปัจจุบันมีอาคารเรียนแบบ 017  จำนวน 2 หลัง 16 ห้องเรียน  มีอาคารเรียนแบบพิเศษจำนวน 1 หลัง  3 ห้องเรียน  มีอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง มีถังเก็บน้ำ  33 จำนวน  1 ที่  30 พิเศษ จำนวน 2 ที่  มีส้วมแบบ สปช. 206/29 จำนวน  4 หลัง  16 ที่  มีสนามบาสเกตบอล 2 สนาม  มีสนามลานกีฬาอเนกประสงค์ 2 สนาม  มีสนามฟุตบอล  1 สนาม  มีที่ดินของวัดเกตุสโมสรที่มอบให้โรงเรียนดำเนินการจำนวน  17 ไร่ 1 งาน  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่รวม  11 ห้องเรียน  มีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา  2547  จำนวน 324 คน  เป็นชาย   153  คน  เป็นหญิง  171  คน    มีครูประจำการจำนวน  16 คน ครูอัตราจ้าง  3 คน  ครูพี่เลี้ยง อบต.บางขนากจำนวน 2 คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนวัดเกตุสโมสร

คำสำคัญ (Tags)#erkm

หมายเลขบันทึก: 78675, เขียน: 15 Feb 2007 @ 11:05 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 18:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ชุติเทพ
IP: xxx.27.138.0
เขียนเมื่อ 

สุดยอด..........อิอิอิอิ

THAITANIUM
IP: xxx.27.105.14
เขียนเมื่อ 

หวัดดีชาววัดเกตุ