บันทึกไว้สอนตน 

1 .  คนป่วยที่ไปหาหมอประมาณ  75 %  อาจรักษาหายได้ด้วยตนเอง  ถ้าไม่ตกใจและและเป็นทุกข์เสียก่อน

 

2 .  คนเราอย่ายอมให้อารมณ์ร้ายต่าง ๆเข้ามาสิ่งอยู่ในตัวเราเหมือนผีสิ่งอยู่เลย

 

3 .  การที่คนเราเกิดเป็นโรคอยู่ในปัจจุบันนี้ส่วนมากแล้วเป็นเพราะเราปล่อยตัวปล่อยใจให้เป็นคนมีความทุกข์ต่างหาก

 

4 .  สิ่งที่ทำให้คนเราพักผ่อนหย่อนใจได้คือ + การมีศาสนาประจำใจอย่างแท้จริง  +  การนอนหลับสนิท  +  การเพลิดเพลินในดนตรีที่เราชอบ  +และการมองชีวิตในแง่สนุกขบขันหัวเราะ

 

5 .  คนเราอย่ายอมเป็นทุกข์  อย่าจมอยู่กับกองทุกข์  เพราะความทุกข์มันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างของคนเรา

 

6 .  ครึ่งหนึ่งของความวิตกทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นแก่คนเรามักมาจากการตัดสินใจก่อนที่จะค้นหาข้อเท็จจริง

 

7 .  เมื่อคนเราได้ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้วก็มีเพียงวิชาภาคปฏิบัติเท่านั้นจะฝังอยู่ในจิตใจของเราตลอดไปอย่างไม่รู้ลืม

 

8 .  ทัศนะของ  รัดเยอร์ด  คิปลิง กล่าวทำนองว่า  ข้าพเจ้ามีคนใช้ที่ซื่อสัตว์อยู่หกคน  เขาสอนข้าพเจ้าให้ได้รับความรู้ทุกอย่างนั้นคือ + เขาชื่อว่าอะไร  + ทำไม  +  เมื่อใด  +  ทำอย่างใด  +  ที่ไหน  +  และเขาเป็นใคร

 

9 .  ความทุกข์ของคนเราจะแห้งหายไปท่ามกลางแสงสว่างแห่งข้อเท็จจริงที่ถูกค้นพบ

 

ด้วยความปรารถนาดี 

 จาก... umi