เมื่อทฤษฎีถูกประยุกต์ใช้

 ในการจัดทำแผนชุมชน  ทางกลุ่มได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีอย่างหลากหลาย   แต่บล็อกนี้  ขอกล่าวถึง  "การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม"  ก่อนนะครับ

การใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน                วิธีการในการจัดกระบวนการเรียนรู้   
                การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   มีหลายรูปแบบ  แต่ที่ใช้กันมากได้แก่ -          การบรรยาย  (Lecture) -          การอภิปรายกลุ่ม  (Group  discussion) -          การแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย  (Small  Group  discussion) -          การระดมสมอง  (Brainstorming) -          การสาธิต  (Demonstration) -          บทบาทสมมุติ   (Role  play) -          กรณีศึกษา   (Case  study) -          การศึกษาดูงาน   (Field  trip/ Study  tour)

-          การใช้สื่อ   (Media  using)

ในการทำกิจกรรมกลุ่มครั้งนี้  ได้มีสมาชิกเข้าร่วมอย่างหลากหลาย  เช่น  อบต.  อสม.  แม่บ้าน  ผู้สูงอายุ  กลุ่มวยแรงงาน  และนักเรียน  นี่ไม่นับเด็ก ๆ ที่มากับผู้ปกครองอีกประมาณ  10  กว่าชีวิตนะครับก็มีตั้งแต่แนะนำทีมนักศึกษา  ละลายพฤติกรรม  หลังจากนั้นทางทีมก็ได้ดำเนินการดังนี้

1. หมู่บ้านขี้ตุ่นน่าอยู่ในภาพฝันของเรา  โดยให้ชาวบ้านที่ร่วมทำแผนวาดภาพในฝันตามที่ต้องการ  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม  แล้วให้ตัวแทนนำเสนอ

2. ระดมสมองค้นหาปัญหาที่ทำให้บ้านไม่เป็นอย่างที่ในฝัน  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม  แล้วนำเสนอ

3.  ปัญหาที่คิดว่าต้องการแก้ไขและสามารถแก้ไขได้  แบ่งเป็น  2  กลุ่มซึ่งได้ปัญหาต่าง ๆ มากมาย  แต่ก็ยังมีปัญหาด้านสาธารณสุขอยู่บ้างตามมุมมองของชาวบ้าน 

4. คืนข้อมูลสู่ชุมชน  โดยทีมนักศึกาป้อนกลับข้อมูลที่ค้นพบกลับคืนให้กลุ่ม  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขทั้งสิ้น  ตามบริบทการทำงานและการเรียน  ของนักศึกษาเอง

5. จัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่ชุมชนอยากดำเนินการแก้ไข  โดยให้ทุกคนมี  1  คะแนนเสียง  เลือกปัญหาที่ต้องการคนละ  1  เรื่อง  สรุปได้ปัญหาทั้งหมด  5  เรื่อง

6. แบ่งสมาชิกเป็น  5  กลุ่ม  เพื่อจัดทำโครงการแก้ไขปัญหานั้น ๆ   แล้วให้นำเสนอ

7.  ฝากภาระกิจกับชุมชน   โดยจัดพิธีมอบโครงการในการแก้ไขปัญหากับตัวแทน  อบต.  ที่เข้าร่วมประชุมด้วย

     เห็นไหมครับว่า กระบวนการทำงานจริง ๆ เราได้นำทฤษฎีมาใช้มากน้อยแค่ไหน

 "ในการจัดทำแผนครั้งนี้  ทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราคิด  อาจจะไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงของชุมชน  ยกตัวอย่างที่ทำให้ทีมเรารู้ว่าเราสอบตก  คือ  ปัญหาขยะ  ทีมนักศึกษาสำรวจเจอขยะในชุมชน  มีเด็กนั่งดูดนมในกองขยะ  มีขยะตามบริเวณบ้าน  ดังนั้นทางทีมจึงสรุปว่าชุมชนมีปัญหาจากการทิ้งขยะของแต่ละครัวเรือน  แต่ที่จริงแล้วปัญหาขยะของชาวบ้านคือการที่มีคนในหมู่บ้านไปรับขยะจากโรงงานมาเผาในพื้นที่  และบางรายรับยางรถยนต์เก่า ๆ มาเผาเพื่อเอาเเหล็กไปขาย   ทำให้มีกลิ่นเหม็นมาก  น้ำเน่าเสีย  อากาศเป็นพิษ  เห็นไมครับว่า  ปัญหาที่เรามองนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับเขามาก  แต่ที่เขาพบเจอจริง ๆ ซิครับ  อืม..นะ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนรู้จากจากศึกษาชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#สม.4

หมายเลขบันทึก: 78541, เขียน: 14 Feb 2007 @ 17:10 (), แก้ไข: 09 May 2012 @ 11:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ

ไปศึกษาชุมชนด้วยกัน

แต่ตุณ