ผศ.ดร.นิโรบล กนกสุนทรรัตน์ อาจารย์ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นคนที่ active มาก ทำงานโดยจับติดเรื่องแผลมาอย่างยาวนาน จนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในความสามารถด้านการดูแลแผล เช้าวันนี้ดิฉันได้พบกับอาจารย์นิโรบลโดยบังเอิญ ต่างคนต่างดีใจเพราะมีเรื่องที่จะปรึกษาหารือและขอความช่วยเหลือระหว่างกัน

อาจารย์นิโรบลเล่าว่าคณะกรรมการติดตามตัวชี้วัด Pressure Ulcer ของรามาธิบดี มีแผนจะจัด workshop เพื่อให้พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านนี้ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ในวันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ อาจารย์นิโรบลเสนอไอเดียต่อคณะกรรมการฯ ว่าน่าจะเอา KM มาใช้ คณะกรรมการฯ สนใจตาเป็นประกายกันเลย แต่อาจารย์นิโรบลและทีมงานยังขาดประสบการณ์ทางด้านนี้ จึงขอคำปรึกษาจากดิฉัน

เราคุยกันเป็นชั่วโมง ดิฉันเห็นว่าเป็นจังหวะที่ดีมาก เพราะทางภาควิชาพยาบาลศาสตร์มีความต้องการจะเอา KM ไปใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาคนพัฒนางานอยู่แล้ว หากนำร่องด้วยกลุ่ม Pressure Ulcer ที่มีใจพร้อมรับ KM น่าจะเป็นตัวอย่างแก่กลุ่มอื่นๆ ได้ดีมาก

ช่วงบ่ายดิฉันได้เล่าภาพของ KM Workshop ให้คุณอารีย์ บุญบวรรัตนกุล ประธานคณะกรรมการฯ และคุณยุภา สุนทรกิจ กรรมการ รู้ด้วย ทั้ง ๒ คนดูมีความกระตือรือร้นอย่างมาก คุณอารีย์บอกว่ามีเครือข่ายระหว่างโรงพยาบาลอยู่แล้ว มีการประชุมร่วมกันเป็นระยะ และเขาต้องการให้ทีมของรามาธิบดีช่วยทำเรื่องนี้ด้วย ดิฉันสนับสนุนว่าควรรับดำเนินการ

ในฐานะศิษย์เก่าของรามาธิบดี ดิฉันขันอาสามาจัด KM Workshop ครั้งแรกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ และจะ train ทีม Pressure Ulcer ของรามาธิบดีให้สามารถเป็นวิทยากรและจัด workshop ครั้งต่อไปได้เอง

ได้พบเรื่องดีๆ แบบนี้ ทำให้ใจเบิกบานมากเลย เหมาะกับบรรยากาศวันแห่งความรักจริงๆ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐