1. เป้าหมาย ความคาดหวัง ที่เข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัยทักษิณเป้าหมาย ความคาดหวัง ที่จะเข้ามาทำงานคือ 
    1. ต้องการที่จะทำงานในพื้นที่ที่อยู่ใกล้บ้าน
    2. ต้องการทำงานที่มีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อที่จะได้ทำกิจกรรมอื่นๆใน 2 วันนี้ได้
    3. ต้องการความมั่นคง
    4. ต้องการทำงานในสถาบันหรือหน่วยงานราชการหรือสถานศึกษาเพราะมีความรู้สึกว่าเป็นองค์กรที่ให้ความรู้และความก้าวหน้ากับเราไปพร้อมๆกัน
2. สิ่งที่เป็นไปตามเป้าหมาย ความคาดหวัง
    1. ได้เข้าทำงานในมหาวิทยาลัยทักษิณตามความตั้งใจที่อยากจะทำงานในหน่วยงานราชการ
    2.ได้หยุดวันเสาร์-อาทิตย์
    3. มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
    4. ได้ทำงานในสาขาวิชาที่จบมา
3. สิ่งที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
    1.ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลให้พ่อกับแม่ได้
4. คิดจะทำอะไรต่อไป
    1. พัฒนาตนเองในการทำงานเพื่อที่จะเอามาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
    2. จะใช้ KM เป็นส่วนหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมงาน