วันนี้มาอบรม การทำ blog gotoknow ที่คณะมุนษย์ฯ โดย อ.พิชัย  เลยถือโอกาสเล่าเรื่องการเดินทางไป จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อศึกษาพื้นที่เบื้องต้น ในการศึกษาการใช้ประโยชน์จากป่า ในส่วนของพืชท่กินได้ สมุนไพร และพืชให้พลังงาน มีเรื่องเล่าว่า ที่บ้านรวมไทย พบชาวไทยภูเขาเผาม้ง มีอายุมากแล้ว (70 ปี) เลยเข้าไปซักถามเรืองการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร ก็ได้ความรู้มากมาย ตอนนั้นโดนมดกัด เจ็บมากเราก็เลยถาม คุณปู่ม้ง (โดยหวังว่าจะได้คำตอบเป็นสมุนไพรดีๆ ท่แก้ปวดได้) ว่าใช้อะไรแก้ปวดได้ คุณปู่ม้ง ตอบว่า ใช้ยาหม่องสิ.......