ทุก ๆ คนย่อมมีสิ่งที่ดีในชีวิตด้วยกันนั้นเพียงแต่ว่า  เราจะได้มีเวลาทบทวนความทรงจำหรือสิ่งที่ดี ๆ กันหรือไม่