คนใดที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการทำงาน หรือได้งานที่ตัวเองไม่ได้รัก อันดับแรก ต้องทำใจก่อน เมือทำใจได้แล้ว จงสนุกกับมัน คิดเสียว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต หรือเป็นเรื่องง่ายๆของชีวิต และรู้จักที่จะเรียนรู้งานพร้อมกับสร้างสรรค์งานใหม่ๆอยู่เสมอ