ชาวราชภัฏ ทุกคนต่างยินดียิ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานนามแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนั้นทุกปีวันที่  14  กุมภาพันธ์ จึงเป็นวันแห่งเกียรติยศ ที่ชาวราชภัฏทุกคนภูมิใจ ที่ได้เป็นปราชญ์ของกษัตริย์