เป้าหมาย เหมือนกับผู้เข้าร่วมการประชุมหลายๆ ท่าน คือ การได้เข้ามาทำงาน เป็นเป้าหมายก่อนการเข้ามาทำงานที่นี่ แต่เป้าหมายที่อยากจะกล่าวถึง คือ เดิมทราบว่าในตำแหน่งเนี้ย (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) ปฏิบัติงานบุคคล ดีใจมาก เพราะอยากทำงานบุคคลอยู่แล้ว เป้าหมายคือ การเป็นเจ้าหน้าที่บุคคลที่ดี มีประสิทธิภาพ สิ่งบรรลุเป้าหมาย การได้ทำงานบุคคล สิ่งที่ไม่ตรงตามเป้าหมาย งานที่ต้องปฏิบัติมีมากกว่างานบุคคล งานที่ต้องทำ งานสารบรรณ ธุรการ งานโทรศัพท์ งานประชุม งานประชาสัมพันธ์ ซึ่งงานที่เป็นรูทีนเยอะมาก ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานหนึ่งงานใดให้มีประสิทธิภาพได้ สิ่งที่ต้องการทำหลังจากนี้ พยายามจัดการตัวเองให้สามารถทำงานได้ดีกว่าเดิม ทั้งงานที่ชอบและไม่ชอบ