เป้าหมายเมื่อมาอยู่ม.ทักษิณ

เป้าหมาย

เป้าหมายในการเข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ

เริ่มต้นจากการทำงานในอดีตก่อนจะเข้ามาในมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นข้าราชการของกรมสรรพากรอยู่ในจังหวัดปัตตานี ซึ่งขณะนั้นเริ่มเกิดปัญหาความไม่สงบขึ้นในพื้นที่ จึงคิดหาที่ทำงานใหม่ และมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง ก็เป็นเป้าหมายในการที่จะเปลี่ยนที่ทำงานมาอยู่ใกล้บ้าน ฉะนั้นเป้าหมายแรกในการมาอยู่ในมหาวิทยาลัยทักษิณคือได้กลับมาอยู่ใกล้บ้าน ต่อมาเมื่อเข้ามาทำงานเป็นคนกลุ่มแรกที่เข้ามาอยู่ประจำในวิทยาเขตพัทลุง ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีการเปิดการเรียนการสอน เป้าหมายที่ตามมาคือทำอย่างไรจะพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงให้เจริญก้าวหน้าและเปิดการเรียนการสอนให้ได้ในปีการศึกาา 2547

สิ่งที่บบรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

เป้าหมายแรกที่ว่าจะกลับมาทำงานใกล้บ้านก็ประสบความสำเร็จ และเป้ามหายที่สองคือต้องการที่จะพัฒนามาหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงให้พร้อมสำรับการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกาา 2547 ก็ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

สิ่งที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

อย่างแรกคือเมื่อเข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัยใหม่ๆ ได้รับความหวังจากผู้บริหารว่าบุคคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะมีสวัสดิการดีขึ้นเมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ แต่จนถึงปัจจุบันนี้การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ เป้าหมายอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย คือการพัฒนางานที่ตัวเองรับผิดชอบในปัจจุบัน คือเรื่องการจัดการความรู้ และยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่จะทำให้บุคลากรในกองบริหารวิทยาเขตพัทลุงทุกคนได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว

สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป

พัฒนาระบบงานยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดการความรู้ และการวิจัยสถาบันให้เข้าไปอยู่ในกระบวนการทำงานขององค์กร และเข้าไปอยู่ในใจของบุคลากรทุกองค์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ด้านการวิจัย

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมายเลขบันทึก: 78473, เขียน: 14 Feb 2007 @ 14:33 (), แก้ไข: 10 Jun 2012 @ 14:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)