เวลา 14.30 กำลังเรียนวิธีการสร้าง บล็อคใน gotoknow สนุกดี ๆๆๆๆๆ